UJI
  • UJI
  • Òrgans de govern i d'administració

Òrgans de govern i d'administració

Última modificació: 06/03/2019 | Font: Secretaria General

Òrgans col·legiats

Òrgans col·legiats d'àmbit general

Òrgans col·legiats d'àmbit particular

  • Juntes de Centre (Facultat i Escola)
  • Consell d'Institut i Junta Permanent
  • Consells de Departament i Junta Permanent

Altres òrgans col·legiats


Òrgans unipersonals

Òrgans unipersonals d'àmbit general

Òrgans unipersonals d'àmbit particular


Òrgans d'assessorament i negociació

  • Estructura participativa de la Universitat Jaume I
    Introducció, consells assessors de l'Equip Rectoral, comissions assessores de la Junta de Govern, comissions creades per llei. Altres comissions externes, amb representació de l'UJI.

 

Informació proporcionada per: Secretaria General