Oficina d'Innovació i Auditoria TI

13/12/2021 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Oficina d'Innovació i Auditoria TI presta assessorament en l'abstracció i disseny organitzatiu basat en l'ús tecnologies  de la informació a la Universitat. Conforme als criteris del Pla de Sistemes de la UJI i del Sistema de Direcció estratègica de la UJI.

És l'encarregada de l'organització del procés d'aplicació de les TI; del control i l'auditoria dels sistemes d'informació; i del suport per al compliment dels principis ètics relacionats en les TI (com per exemple els de la intel·ligència artificial) i a la protecció dels drets digitals de la comunitat universitària conforme a l'establert en els estatuts de la Universitat.

Oficina d'Innovació i Auditoria TI
Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI