Òrgans d'assessorament i negociació Estructura participativa de la Universitat Jaume I

29/03/2019 | Secretaria General
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els nostres Estatuts recullen la possibilitat de crear òrgans d'assessorament, alguns dels quals porten ja funcionant des de l'inici de la nostra universitat. Al manament estatutari, cal afegir la voluntat de l'Equip Rectoral de fer una gestió eficaç i al mateix temps participativa.

La participació és necessària en una institució com la nostra, ja que només amb la implicació responsable de tota la comunitat universitària podem avançar en el projecte d'universitat que defineix els nostres Estatuts.

Per aquestes raons, la present proposta d'estructura organitzativa té com a finalitat incrementar la participació de tots els sectors de la comunitat universitària, tant en la pressa de decisions, com en la mateixa elaboració de propostes i línies d'actuació.

Seguint els nostres Estatuts (article 93), cal diferenciar dos tipus bàsics d'òrgans d'assessorament: consells i comissions.

Consells:
Són òrgans d'assessorament de l'Equip Rectoral, adscrits al Rectorat o als vicerectorats. Els membres són experts i/o persones vinculades als temes que es tracten i no representen cap estament. Són nomenats pel rector a proposta de l'Equip de Govern.
  • Consells assessors de l'Equip Rectoral
Comissions:
Són òrgans d'assessorament del Consell de Govern, que es deriven bé dels nostres Estatuts, bé per llei. La seua funció és assessorar i elevar temes o propostes que seran definitivament aprovats pel Consell de Govern. En la seua composició, aprovada pel Consell de Govern, s'ha de contemplar un mínim del 20% de membres del Claustre,elegits per este i ha de respondre a criteris de proporcionalitat dels distints sectors de la comunitat universitària afectats.
 
Comissions estatutàries:

​Mesa Negociadora 

La Mesa Negociadora (article 94) és l'òrgan col·legiat de participació en la determinació de les condicions de treball, mediació i negociació del personal que presta servicis a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Secretaria General