Òrgans d'assessorament i negociació

Estructura participativa de la Universitat Jaume I
Última modificació: 14/05/2013 | Font: Secretaria General

Els nostres Estatuts recullen la possibilitat de crear òrgans d'assessorament, alguns dels quals porten ja funcionant des de l'inici de la nostra universitat. Al manament estatutari, cal afegir la voluntat de l'Equip Rectoral de fer una gestió eficaç i al mateix temps participativa.

La participació és necessària en una institució com la nostra, ja que només amb la implicació responsable de tota la comunitat universitària podem avançar en el projecte d'universitat que defineix els nostres Estatuts.

Per aquestes raons, la present proposta d'estructura organitzativa té com a finalitat incrementar la participació de tots els sectors de la comunitat universitària, tant en la pressa de decisions, com en la mateixa elaboració de propostes i línies d'actuació.

Seguint els nostres Estatuts (article 87), cal diferenciar dos tipus bàsics d'òrgans d'assessorament: consells i comissions.

Consells:
Són òrgans d'assessorament de l'Equip Rectoral, adscrits al Rectorat o als vicerectorats. Els membres són experts i/o persones vinculades als temes que es tracten i no representen cap estament. Són nomenats pel rector a proposta de l'Equip de Govern.
  • Consells assessors de l'Equip Rectoral
Comissions:
Són òrgans d'assessorament de la Junta de Govern, que es deriven bé dels nostres Estatuts, bé per llei. La seua funció és assessorar i elevar temes o propostes que seran definitivament aprovats per la Junta de Govern. En la seua composició, aprovada per la Junta de Govern, s'ha de contemplar un mínim del 20% de membres del Claustre, exceptuant les que estiguen regulades per llei.
  • Comissions assessores de la Junta de Govern
  • Comissions creades per llei
Informació proporcionada per: Secretaria General
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16