Junta Electoral Altres òrgans col·legiats

14/12/2023 | Junta Electoral
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Junta Electoral, d'acord amb l'article 166.1 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, té com a competències l'organització, el control, la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de la Universitat Jaume I.

La Junta Electoral està formada per:

  1. La presidenta o el president, que ha d’elegir el Claustre Universitari per una majoria absoluta dels membres del Claustre. A l’efecte d’aquesta elecció és admissible el vot anticipat.

  2. Cinc persones elegides pel Claustre, tot assegurant la representació del personal tècnic, de gestió i administració i serveis, del personal docent i investigador i de l’estudiantat de la Universitat.

En aquest moment les següents persones formen part de la Junta Electoral:

President:
Joaquín Castelló Benavent (PDI)

President suplent:
Andrés Arnau Paradís (PDI)

Vocals:
Beatriz Tomás Mallén (PDI)
Manuel Orenga Suliano (PTGAS)
Clara Viciano Ferrás (PTGAS)
Gerard Corella Aymerich (Estudiantat)
Carla Aragón Peña (Estudiantat)

Vocals suplents:
Diego González Ortiz (PDI)
Jordi Pilar Campos (PTGAS)
Marcos Fernández Pallarés (PTGAS)
Alejandro Sanz Sobrino (Estudiantat)
Cantavella Rouco, Mar (Estudiantat)

Segons l'article 166.3 dels Estatuts, la durada del mandat de la Junta Electoral és de quatre anys, excepte la representació de l’estudiantat, que s’ha de renovar cada dos anys.

 

Accés a la pàgina d'eleccions

 

 

Junta Electoral
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Planta primera
12071 Castelló de la Plana
Telèfon:
Telèfon president:
Adreça electrònica:
info-elec@uji.es

Informació proporcionada per: Junta Electoral