Sindicatura de Greuges

08/02/2021 |
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I, d’acord amb els seus Estatuts, és l'òrgan encarregat de vetlar pel respecte dels drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, això és, de l’estudiantat, del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis, a fi de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits.

En aquest sentit, la Sindicatura identificarà les qüestions que afecten aquests drets i formularà, en el seu cas, les recomanacions a l’òrgan o servei corresponent, proposant l’adopció de les mesures escaients. Pot, també, assumir una funció mediadora entre les distintes persones i els col·lectius de la comunitat universitària, vetllant pel respecte als drets i deures de cadascun.

L’actuació de la Sindicatura no està sotmesa a mandat imperatiu de cap instància universitària i es basa en els principis d'independència i autonomia, així com d’objectivitat, imparcialitat, neutralitat i respecte.

Agraïm la confiança dipositada en nosaltres i us animem a continuar en la trajectòria de les bones pràctiques en les nostres tasques diàries en la Universitat, quedant a la vostra total disposició per a atendre les peticions que ens plantegeu.

Cordialment,

Francisco López Benet
Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I

Actualitat


Oficina de la Sindicatura de Greuges

Despatxos RR0103SD - RR0104SD
A la primera planta de l'Edifici del Rectorat

Telèfons: 964 728861 i 964 728862
E-mail: sindicatura-greuges@uji.es

 

Informació proporcionada per: Sindicatura de Greuges