UJI

Estructura de direcció

Última modificació: 01/09/2020 | Font: SCP
  1. Consell de Direcció
  2. Altres càrrecs acadèmics no estatutaris

Consell de Direcció

Rectorat

Eva Alcón Soler

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Ximo Gual Arnau

Vicerectorat d'Estudis i Docència

Isabel García Izquierdo

Vicerectorat d'Investigació i Transferència

Jesús Lancis Sáez

Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social

Inmaculada Rodríguez Moya

Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat

Pilar Safont Jordà

Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació

Joan Antoni Martín Montaner

Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals

Carmen Lázaro Guillamón

Vicerectorat de Campus i Vida Saludable

Rafael Mayo Gual

Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació

Modesto Fabra Valls

Secretaria General

Cristina Pauner Chulvi

Gerència

Andrés Marzal Varó

 

Altres càrrecs acadèmics no estatutaris

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions