UJI

La rectora de la Universitat Jaume I

Última modificació: 02/04/2019 | Font: SCP

Rectora: Eva Alcón Soler

Catedràtica de Filologia Anglesa en el Departament d’Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I. Directora del grup d’investigació LAELA (Applied Linguistics to the Teaching of the English Language). Ha realitzat diverses estades docents i d’investigació, dirigit diferents projectes de recerca i tesis doctorals, i publicat en nombroses editorials i revistes internacionals. Pel que fa a la gestió universitària, ha sigut directora de titulació, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Estudiants, vicerectora de Relacions Internacionals, col·laboradora de la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària, així com avaluadora de l’ANEP, l’AVAP i l’ANECA.

Nomenada pel Decret 70/2018, d'1 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que nombra rectora de la Universitat Jaume I de Castelló.

Presa de possessió: 13 de juny de 2018

Acte acadèmic d'obertura del curs 2018/2019: 21 de setembre de 2018

Acte acadèmic: 28 aniversari de la creació de la Universitat. 22 de febrer de 2019

Rectorat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals - E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9041 / 9042 - Adreça electrònica: rectorat@uji.es
Persones de contacte: Yolanda Galmes Sanchez / Emma Polop Lechner

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions