panoramica UJI

Consell de l'Estudiantat

18/09/2014 | Consell de l'Estudiantat

El Consell de l'estudiantat és l'òrgan màxim de representació i govern dels estudiants. Vetla pel bon funcionament de la institució, interrelaciona els estudiants amb els distints col·lectius universitaris i intenta donar eixida a les inquietuds dels estudiants i les distintes associacions de la Universitat.

Una de les tasques importants es vetllar pels drets i deures dels estudiants així com pels seus interessos davant els diferents organismes de la Universitat.

El Consell de l'estudiantat desenvolupa la seua activitat dins i fora de la universitat, tant en potenciar el model de delegacions d'alumnes com participant en el desenvolupament d'activitats de caràcter conjunt entre les quatre universitats del País Valencià des del CIVE (Consell lnteruniversitari Valencià d'Estudiants). [més]

Estatuto del estudiante universitario  Ministerio de educación  Generalitat Valenciana

Contacte

Consell de l'Estudiantat. Universitat Jaume I
Àgora Universitària Edifici de l'estudiantat
Av. Sos Baynat s/n
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel. +34 964 72 93 60 - Fax: +34 964 72 93 71
Adreça electrònica: consell@uji.es

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16