UJI
  • Aplicació dissenyada per a gestionar i comptabilitzar tota la producció científica de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.

  • Eina informàtica per a què el personal investigador de l'UJI puguen consultar i obtenir el seu Currículum Vitae Normalitzat (CVN), d'acord al model desenvolupat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i amb informació que consta a la base de dades de l'UJI.

  • Accès extern a través de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia per a l'edició del CVN i el CVA del personal investigador

  • A través d'aquest enllaç pots accedir i descarregar diferents certificacions oficials d'accions d'investigació emesos per l'OCIT vàlids per a la tramitació de diferents ajudes i subvencions (avaluació de l'activitat investigadora del professorat, acreditacions de professorat, convocatòries de la Generalitat Valenciana, ...)

  • A través d'aquest enllaç pots accedir i descarregar diferents certificacions oficials vinculades als serveis pressats a la Universitat Jaume I i la formació rebuda vàlids per a la tramitació de diferents procediments, com ara l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat o l'acreditació del professorat.