15/03/2022 | LABCOM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Laboratori de Ciències de la Comunicació ofereix cursos oberts a tota la societat per a introduir-se o aprofundir en els sabers, programes i tecnologies audiovisuals. Els cursos els imparteixen tècnics o professionals d'alta qualificació i els estudiants de grau de la UJI els poden convalidar per crèdits de lliure elecció. El LABCOM se situa així com un centre de formació en tecnologies audiovisuals de referència en la província.

Informació de matrícula:

  • La matrícula dels cursos es realitzarà des de l'enllaç habilitat en cadascuna de les pàgines web dels cursos, des de la data marcada fins a esgotar places.
  • El pagament (amb targeta de crèdit) ha de fer-se en el moment de la inscripció, ja que la matricula no es considera efectiva fins que no es realitza el pagament. En cas d'inscriure's i no realitzar el pagament en el moment, ha de fer-se al més prompte possible seguint aquestes instruccions.
  • Un alumne matriculat pot donar-se de baixa d'un curs fins a una setmana natural abans del començament del mateix, recuperant l'import íntegre del mateix. Passat aquest límit no es realitzaran devolucions. 
  • Un curs pot anul·lar-se si no s'arriba a un mínim de matrícula. En aquest cas, es notificarà als matriculats (si els hi haguera) i es procedirà a la devolució de l'import íntegre del curs.
  • L'opció de matrícula PACK iniciació+avançat permet que l'alumnat es matricule dels dos cursos alhora amb un xicotet descompte, rebent un únic certificat amb el total de les hores. En cas que algun dels dos cursos s'anul·le per falta de matrícula, es retornarà l'import proporcional a l'alumnat.
  • És imprescindible superar el 80% de l'assistència per obtenir el títol del curs.

Àrea de fotografia

Photoshop creatiu - nivell iniciació

7 i 9 de novembre | 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat de matrícula PACK iniciació+avançat

Photoshop creatiu - nivell avançat

14 i 16 de novembre | 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat matrícula PACK iniciació+avançat

Àrea de disseny

Disseny editorial i maquetació amb InDesign - nivell iniciació

21 i 23 de novembre | 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat matrícula PACK iniciació+avançat

Disseny editorial i maquetació amb InDesign - nivell avançat

28 i 30 de novembre | 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat matrícula PACK iniciació+avançat

Àrea de video: gravació i edició

Edició de vídeo amb Premiere - nivell iniciació

17 i 19 d'octubre | 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat matrícula PACK iniciació+avançat

Edició de vídeo amb Premiere - nivell avançat

24 i 26 d'octubre | 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat de matrícula PACK iniciació+avançat

Àrea de video: postproducció i vfx

Adobe After Effects - nivell iniciació

12 i 14 de desembre| 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat de matrícula PACK Fonaments+Postproducció

Adobe After Effects - nivell avançat

19 i 21 de desembre | 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat de matrícula PACK Fonaments+Postproducció

Àrea de cinema

Taller de cinema documental - nivell iniciació

30 i 31 d'octubre | 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat de matrícula PACK iniciació+avançat

Taller de cinema documental - nivell avançat

6 i 7 de novembre | 16h-21h | 10 hores | 50 euros | Possibilitat matrícula PACK iniciació+avançat

Àrea de so

Introducció al doblatge

13, 15, 20 i 22 de novembre | 16h-21h | 20 hores | 90 euros