Photoshop creatiu - nivell iniciació

21/12/2022 | LABCOM
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció

El curs Photoshop creatiu pretén introduir a l'alumnat en el programa d'edició fotogràfica i en els seus fluxos de treball de manera professional, accessible, creativa i pedagògica. Les classes es desenvolupen a través d'exercicis  molt complets perquè l'alumnat pot desenvolupar un hàbit de treball productiu i eficaç.

Professorat

Juan Plasència és el coordinador tècnic del LABCOM i fotògraf freelance. Entre els seus últims projectes fotogràfics cal destacar Fila set, una mirada als últims cinemes de sala única a Espanya i El llegat de la guerrilla.

Dirigit a

 • Estudiants de grau o màster que cerquen introduir-se en l'ús creatiu del programa Adobe Photoshop. 
 • Professionals del sector que cerquen reciclatge professional
 • Público general que desitge explorar les possibilitats creatives del programari.
 • [Aquest curs, en principi, no es recomana per a l'alumnat en els graus en Ciències de la Comunicació perquè el seu contingut es cobreix en assignatures al llarg del grau]

Dates de realització

 • 28 de febrer i 2 de març de 2023, de 16 a 21h. 
 • 10 hores de formació

Crèdits reconeguts per als estudis de grau de l'UJI 

0,5

Lloc de realització

Aula multimèdia LABCOM

Requisits

Coneixements bàsics de fotografia i maneig bàsic de l'ordinador.

Objectius

El curs pretén que l'alumne adquirisca un coneixement bàsic, però molt assentat, que li inicie en l'edició fotogràfica d'Adobe Photoshop. Amb aquest curs, l'alumne disposarà de la base fonamental per a aprofundir en l'eina d'edició fotogràfica i en el món de la fotografia digital en general. Des del punt de vista pràctic, el curs permetrà a l'alumne dur a terme tasques d'edició i gestió de color bàsiques i no destructives perquè s'inicia correctament en el flux de treball professional.

Programa

BLOC 1. EL FLUX DE TREBALL EN BLANA BRIDGE (0,5 crèdits)

 1. Utilitats i automatismes bàsics d'Adobe Bridge.

BLOC 2. TRACTAMENTS BÀSICS DE LA IMATGE EN PHOTOSHOP (0,5 crèdits)

 1. Interfície: Composició de paletes i eines.
 2. Maneres de color. Ajustos de color i preferències de photoshop.
 3. Les eines i les finestres.
 4. Documents nous.
 5. Formats d'arxius (jpg, tiff, dng, raw, psd, psb, pdf).
 6. Guardat de les imatges.
 7. Les eines més importants. Bloc de seleccions.
 8. Concepte capes.
 9. Finestra Història i Capes.
 10. Introducció al Menú Ajustos.
 11. Tractament bàsic de les imatges.
 12. Les finestres més importants: Nivells, To i saturació i Equilibri de color.
 13. Següent grup d'eines. Bloc pintura i pinzells.
 14. Eina pinzell.
 15. Introducció al treball amb Capes d'ajust i Màscara de capa.

Metodologia i avaluació

Classes pràctiques amb indicacions guiades i explicades pel professor. El curs té una orientació metodològica teoricopràctica basada en el desenvolupament de sessions temàtiques orientades a l'adquisició no sols dels fonaments teòrics necessaris sinó també de les habilitats pràctiques i els recursos necessaris per a la seua execució.

L'assistència és obligatòria en un 85% per a obtenir el certificat del curs.

Matrícula d'aquest curs

 • Matrícula gestionada pel LABCOM
 • Preu: 50 euros
 • Places limitades a 22 alumnes. El curs es completa per ordre de recepció de matrícules. La matrícula no es considera efectiva fins que no es confirma el pagament.
 • [Matrícula oberta]

Matrícula PACK iniciació+avançat

 • Preu: 90 euros
 • Curs Photoshop Creatiu - nivell iniciació + Curs Photoshop Creatiu - nivell avançat 
 • 20 hores de formació (1 crèdit reconegut per als estudis de grau de l'UJI)
 • [Matrícula oberta]

Informació

Informació acadèmica i administrativa: Juan Plasència [juan.plasencia@uji.es]

Informació proporcionada per: Laboratori de Comunicació