Normes d'ús, préstec i reserves

09/08/2019 | LABCOM
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Laboratori de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I té com a funció principal, donar servei a les pràctiques docents i la recerca del Departament de Ciències de les Comunicació. No obstant açò, LabCom acull també altres activitats, que tenen diferents processos de préstec d'equips i reserva d'espais:

 1. Préstecs i reserves ordinaris per a la docència i recerca en Comunicació: servei al professorat del Departament de Ciències de la Comunicació i a l'alumnat dels graus de Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Disseny i Desenvolupament de Videojocs) i del Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació.
 2. Préstecs i reserves extraordinaris a altres membres de la comunitat universitària (PAS/PDI): servei per a altres departaments o serveis de la universitat que, de forma puntual, puguen tenir necessitats d'equip audiovisual i que s'atendrà en funció de la disponibilitat d'equip. 
 3. Colaboración en projectes audiovisuals lliures (alumnat): col·laboració en les produccions audioviusales lliures tutoritzades, però sense vincle a cap assignatura, de l'alumnat en graus de Ciències de la Comunicació.
 4. Colaboración en projectes audiovisuals externs: col·laboració en produccions externes d'interès cultural o social.

 

Normativa general de préstecs i reserves ordinàries

 • Per norma general, els alumnes de primer curs de grau, no tindran accés al LABCOM en el primer semestre. En el segon semestre es permetrà l'accés als estudiants de primer curs a través de l'assignatura Teoria i Tècnica de la Fotografia sota la supervisió del professorat, que explicarà el funcionament del LABCOM i els protocols de treball que han de seguir.
 • Tot estudiant haurà de portar amb si la documentació identificativa de la UJI en lloc visible que li permeta identificar-se a petició dels tècnics, professors o monitors del LABCOM. Així mateix, hauran de poder justificar l'activitat que estan realitzant a través del projecte de producció corresponent (tant en el cas de pràctiques vinculades a assignatures com en el de projectes tutoritzats).
 • El préstec d'equips se sol·licitarà en tots els casos al professor corresponent amb un mínim de 48 hores laborables d'antelació a través del sistema LABGEST i es farà efectiu des del despatx de préstec situat en la planta soterrani (-1). Es retornaran els equips prestats a l'hora convinguda, com a més tard. Si hi ha un retard no justificat a l'hora pactada de la devolució, l'estudiant o grup d'estudiants serà penalitzat. Existeix un manual d'usuari de LABGEST per a realitzar les operacions bàsiques. 
 • Els préstecs solament podran ser retirats pels sol·licitants titulars del préstec en LABGEST. No es permetran retirades de material sense la identificació pertinent.
 • Sempre que la docència ho permeta, s'habilitarà un aula multimèdia d'ús lliure perquè els alumnes puguen fer els seus treballs pràctics. Els estudiants no podran utilitzar aquestes aules per a desenvolupar treballs d'ofimàtica lliures (la facultat té aules d'informàtica per a aquesta fi). La seua utilització haurà d'estar sempre relacionada amb el desenvolupament de treballs que necessiten d'una tecnologia específica per a assignatures concretes de grau o màster o projectes tutoritzats.
 • Els/les estudiants no podran realitzar treballs personals en el LABCOM quan coincidisquen amb l'horari de les classes reglades de la seua titulació.
 • No es podran ocupar els espais del LABCOM sense el coneixement del personal tècnic, que serà assistit pels monitors.
 • Els tècnics no poden lliurar material fungible als estudiants. L'ús de material fungible (targetes de memòria, etc.) s'acordarà amb el professor/a de l'assignatura corresponent o ho proporcionarà el propi alumnat.
 • Una vegada acabada la sessió de pràctiques, els alumnes tindran l'obligació de guardar el treball informàtic en un suport propi (disc extern). El LABCOM no es fa responsable de la integritat dels treballs guardats en els ordinadors.
 • Els usuaris del LABCOM no poden canviar la configuració dels dispositius (ni programari, ni maquinari), hauran de tractar amb cura els equips i, quan acaben la sessió, han de deixar l'espai net i ordenat.
 • No es pot menjar ni consumir begudes (excepte aigua si està ben envasada amb tap de rosca i allunyada dels equips).
 • En cas de qualsevol dubte s'ha de preguntar als tècnics del LABCOM.

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Laboratori de Comunicació