L’UJI reforça la consolidació de la seua activitat investigadora a través del seu Pla de promoció de la investigació per a 2023

31/01/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I de Castelló aposta per incrementar, amb recursos propis, el suport per a produir ciència i tecnologia de qualitat al campus de Castelló. Aquest finançament, addicional al que el personal i els grups d’investigació ja capta en convocatòries externes competitives d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, permet el creixement i millora de les condicions en què es realitza la investigació, així com la generació d’instruments perquè els resultats científics arriben a nivells avançats de maduresa tecnològica o cap a innovacions de caràcter social.

Un altre aspecte clau és el suport a la incorporació de recursos humans, tant de personal investigador en formació com de personal amb experiència acreditada, així com facilitar l’activitat científica del personal investigador novell de recent incorporació a la Universitat Jaume I. Aquestes actuacions s’emmarquen en les línies de govern de 2023 i es concreten amb diferents instruments que s’agrupen en sis  eixos o programes:

- Programa de foment de projectes d’investigació
- Programa de mobilitat del personal investigador
- Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
- Programa de transferència de resultats d’investigació
- Programa de suport als grups d’investigació
- Programa de suport a la difusió de resultats d’investigació

El disseny d’aquest nou pla ha estat marcat per la necessitat d’activar les noves accions que es deriven de la modificació de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, el nou escenari que dibuixen els nous programes d’R+D+i vinculats al mecanisme de recuperació en els àmbits estatals i autonòmics, així com l’estímul a la captació de recursos externs, en línia amb l’escenari que dibuixa el nou pla de finançament plurianual que, en l’actualitat, les universitats públiques negocien amb la Generalitat Valenciana.

El Pla de promoció de la investigació 2023 (PPI2023) tindrà un focus especial en la nova acreditació R3, mitjançant l’especialització del programa de foment de projectes d’investigació en el personal investigador de recent incorporació, facilitant la consolidació de la seua independència científica a través de la direcció de les accions com a personal investigador responsable.

Així mateix, es crearan noves sinergies amb els instruments del Pla Estatal Científic, Tècnic i d’Innovació per a incrementar la captació de recursos per part del personal investigador, enfortint la dotació econòmica del programa de suport a grups d’investigació actius en captació de recursos i posant en marxa una nova modalitat per a incentivar noves sol·licituds. A més, es posarà en marxa una acció passarel·la que permetrà una transició suau, durant 2024, amb plans de promoció anteriors per als equips que finalitzen els seus projectes del pla de promoció el 31/12/2023.

En aquesta nova convocatòria també tindrà un especial protagonisme la transferència de coneixement en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials, a través de la posada en marxa d’una modalitat específica per a aquest àmbit en els projectes de valorització i transferència de resultats d’investigació.

D’altra banda, s’aplicaran mesures per a finançar aquelles accions de mobilitat del personal investigador doctor que no s’hagen pogut finançar en convocatòries externes per insuficiència de dotació pressupostària, i s’adequarà la convocatòria predoctoral a les disponibilitats pressupostàries i flexibilització de les condicions del programa UJI·R3, amb dues convocatòries anuals, per a estabilització del personal investigador a través de la reserva de l’oferta pública d’ocupació.

També s’aprofitaran les sinergies amb la previsió de l’arribada de nous fons del pla de recuperació, transformació i resiliència per a la reedició del programa de requalificació de personal amb el doctorat, i es recuperaran les convocatòries de premis a la divulgació científica i al personal investigador novell. Finalment, es flexibilitzarà l’acció de suport a la difusió de resultats d’investigació en humanitats i ciències socials alineant els criteris amb els de qualitat editorial prevists en el segell FECYT.

Pla de promoció de la investigació 2023

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions