Dos projectes de l'UJI milloren la protecció alimentària amb nous materials per a l'envasament i tècniques avançades d'espectrometria de masses d'alta resolució

18/10/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I de Castelló ha aconseguit, dins del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023, més de dos-cents cinquanta mil euros per a desenvolupar dos projectes de recerca relacionats amb la protecció alimentària, un que busca el desenvolupament d'un nou polímer biodegradable per a l'envasament i un altre que aplicarà tècniques avançades d'espectrometria de masses d'alta resolució per a la identificació de compostos orgànics en mostres mediambientals i alimentàries.

El projecte «Desenvolupament i avaluació d'una pel·lícula de polímer biodegradable per a aplicacions d'envasament alimentari flexible i biocircular», dirigit pels investigadors Luis Cabedo Mas i José Gámez Pérez del grup Polímers i Materials Avançats (PIMA) i finançat amb 176.660 euros, cerca el desenvolupament d'una formulació plàstica basada en biopolímers amb propietats adequades per al seu ús en el sector de l'envasament alimentari flexible.

Per a això, emprarà biopolímers d'origen no petroquímic tant comercials com desenvolupats en el si del projecte, així com additius i agents compatibilitzants per a, per mitjà de l'extrusió reactiva, produir un material adequat per a la fabricació de làmina fina amb unes adequades propietats mecàniques. Amb aquesta làmina es desenvoluparan diferents conceptes d'envàs flexible basats en termosegellat de làmines i composts paper-plàstic.

També s'analitzarà la reciclabilitat (mecànica i orgànica) de la làmina plàstica, així com dels conceptes d'envàs desenvolupats en el projecte. S'estudiarà la biodegradabilitat tant en condicions de compostatge com en el medi ambient, amb l'objectiu de conèixer els mecanismes que hi ha darrere d'aquest procés biològic, i es durà a terme un examen complet de la sostenibilitat dels sistemes dissenyats mitjançant estudis de cicle de vida, de costos, d'impacte social i de circularitat de les solucions proposades.

L'estudi «Tècniques avançades d'espectrometria de masses d'alta resolució per al descobriment i identificació de compostos orgànics en mostres mediambientals i alimentàries» dirigit pels investigadors Juan Vicente Sancho Llopis i Tania Portolés Nicolau del grup Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient (Q-AMS) i finançat amb 90.750 euros, té per objecte fer ús de la cromatografia, tant de gasos com de líquids, acoblada a la mobilitat iònica-espectrometria de masses d'alta resolució (IM-HRMS) per a la determinació i identificació tant de contaminants i residus en aigües ambientals i aliments com de biomarcadors de qualitat i autenticació d'aliments prèmium.

En la primera part del treball es busquen solucions innovadores en el camp dels ecosistemes aquàtics nets i saludables, així com dels aliments segurs. Per a això, s'analitzaran tant les aigües usades normalment per al reg (subterrànies, superficials i residuals urbanes), amb el propòsit de predir el seu impacte ambiental, com també aliments representatius de la dieta mediterrània per a avaluar la seua seguretat. Els compostos a estudiar seran més convencionals: plaguicides, compostos orgànics persistents (POP) i toxines d'origen natural, però també contaminants emergents, especialment els fàrmacs d'ús freqüent, els antibiòtics i els productes d'higiene personal, entre altres.

La segona part de la recerca, emmarcada dins la plataforma metabolòmica implementada en el grup de recerca, centrarà el seu estudi en el camp dels aliments prèmium espanyols, tant des del punt de vista de la seua qualitat com de la seua autenticació, per a trobar marcadors que aporten valor afegit a la seua imatge de marca de qualitat. Per a tots dos estudis s'utilitzarà tant instrumentació científica avançada amb la qual compta l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües, del qual també formen part els investigadors, com dels Serveis Centrals d'Instrumentació Científica de la Universitat Jaume I.

PLA ESTATAL DE RECERCA

El personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló ha obtingut 4,17 milions d'euros de l'Agència Estatal de Recerca, dos més que en la convocatòria anterior, per al desenvolupament de 38 nous projectes de recerca del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023, que centra els seus objectius en els sectors més estratègics per a la recuperació, com són la salut, la transició ecològica i la digitalització.

La taxa d'èxit (nombre de projectes aprovats del total presentats) se situa en el 70% (la mitjana nacional és d'un 50%) i amb un finançament mitjà per projecte d'uns 110.000 euros i 14 projectes més que en l'anterior edició. Amb la convocatòria de 2021, la Universitat Jaume I assoleix els 23,7 milions d'euros de finançament per a R+D+i des de la posada en marxa de l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació fa una dècada.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions