L'UJI i Unión de Mutuas promouen la investigació biomecànica per al tractament de les lesions de mà i canell en l’àmbit laboral

19/01/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i la directora gerent d’Unión de Mutuas, Carmen Barber, han signat un conveni de col·laboració en investigació i transferència de coneixement entre les dues entitats amb la finalitat d’avançar en l’aplicació de la biomecànica en la valoració i tractament de lesions de mà i canell derivades de contingències professionals.

L’acte ha comptat amb la participació del vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis; el director mèdic i la directora gerent adjunta d’Unión de Mutuas, Serafín Oliva i Teresa Blasco, respectivament, i les integrants del grup d’investigació de Biomecànica i Ergonomia, Margarita Vergara i Verónica Gracia, que ja ha col·laborat en altres estudis sobre aquesta temàtica, els resultats dels quals han sigut publicats en diverses revistes científiques internacionals.

Gràcies a aquest conveni «es podrà mesurar pacients per tal de validar indicadors objectius de funcionalitat obtinguts des de la caracterització biomecànica feta de mà i canell sans. L’objectiu final és obtenir eines de valoració funcional objectives per a la pràctica diària, tenint en compte les necessitats reals per tal de poder transferir la recerca de la universitat a la societat», explica la investigadora Verónica Gracia.

L’objectiu d’aquest conveni és, d'una banda, fer un registre i monitorització dels paràmetres biomecànics del personal treballador afectat en la consulta o sala de rehabilitació de la mútua o bé al laboratori d’assajos de l’UJI i, d'altra banda, generar un canal de comunicació bidereccional que permeta als professionals de la mútua adherits al conveni transmetre informació o suggerències sobre l’objecte d’estudi i als investigadors transferir el coneixement generat als professionals perquè puguen aplicar-lo  en la pràctica clínica, si així ho consideren.

El conveni tindrà una durada de quatre anys i hi participaran quatre investigadors i investigadores del grup de Biomecànica i Ergonomia i cinc professionals de Medicina i Rehabilitació de Unión de Mutuas. Els projectes seran avaluats i autoritzats per la Comissió Deontològica de l’UJI i les dades de les històries clíniques seran tractades únicament amb la finalitat de la investigació i publicació de resultats, però sempre de forma agregada, el que no permetrà cap identificació personal.

Les lesions laborals que afecten el membre superior, especialment les mans i canells, són freqüents per ser una de les parts més actives i exposades, i representen actualment més del 30% dels accidents de treball. Entre les patologies més freqüents que afecten aquesta regió anatòmica es troben les derivades de lesions traumàtiques d'origen laboral i les malalties professionals, dins de les quals predominen els trastorns musculoesquelètics. Les lesions traumàtiques de la mà ocupen, a més, els primers llocs en incidència, i són importants les seqüeles anatòmiques, funcionals i psicològiques que poden produir en els treballadors que les sofreixen.

La creixent complexitat dels tractaments i la protocol·lització d'aquests fan necessari l'abordatge de les diferents patologies en unitats especialitzades. En aquest sentit, Unión de Mutuas disposa de professionals dedicats a l'atenció integral i especialitzada de les patologies que afecten la mà, el canell, el colze i l'esquena. La incorporació a Unión de Mutuas de noves tecnologies i, fonamentalment, l'especialització en cirurgia mínimament invasiva del seu hospital de referència, l'Institut de Traumatologia d'Unión de Mutuas, juntament amb l'aplicació de nous sistemes de tractament rehabilitador, han suposat un avanç important en els temps de recuperació i resultats que minimitzen l'aparició de seqüeles.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions