UJI
  • UJI
  • Notícies
  • Investigadors de l’UJI desenvolupen dos projectes arqueològics d’excavació de la vil·la romana de Sant Gregori i d’aplicació de metodologies digitals en l’estudi del paisatge rural d'època romana i iberoromana

Investigadors de l’UJI desenvolupen dos projectes arqueològics d’excavació de la vil·la romana de Sant Gregori i d’aplicació de metodologies digitals en l’estudi del paisatge rural d'època romana i iberoromana

01/02/2021 | SCP

El grup d'investigació «Antiqua. Història Antiga i Arqueologia» de la Universitat Jaume I, sota la coordinació del professor Juan José Ferrer, ha dut a terme dos projectes en el marc del Pla d’Actuacions Arqueològiques de la Universitat, finançat a través d’un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana.

El pla de treball d’aquestes actuacions arqueològiques, en les quals també ha participat estudiantat de l’UJI, s'ha centrat, d'una banda, a excavar la vil·la romana de Sant Gregori, en la localitat de Borriana. Sant Gregori és un assentament que se situa al costat de la mar per raons econòmiques més que per factors d'índole residencial. A més, és l'últim jaciment costaner excavat que es localitza al sud del riu Millars, tradicionalment interpretat com a límit nord del territorium saguntí, per la qual cosa es tracta d'un emplaçament de certa rellevància.

La vil·la de Sant Gregori és il·lustrativa d'un model de uilla marítima durant l'Alt Imperi romà. L'escassetat de jaciments d'aquestes característiques en altres àrees del territorium saguntinum demostra la necessitat de continuar la investigació a través de l'excavació arqueològica d'aquest enclavament.

El segon projecte ha consistit a aplicar metodologies digitals, és a dir, treballs de topografia i fotogrametria, escanejat 3D, etc., en l'estudi del paisatge rural d'època romana i iberoromana en els termes municipals de Borriol, la Pobla Tornesa, Cabanes i Vilafamés.

El traçat de la Via Augusta ha sigut l'eix vertebrador a partir del qual s'han dut a terme les diferents actuacions. En línies generals, el projecte ha tingut una sèrie d'objectius que es poden sintetitzar en la catalogació del patrimoni arqueològic relacionat amb els assentaments iberoromans i romans d'aquests termes municipals; l'estudi i classificació de la topografia i els complexos arquitectònics; la recopilació de la bibliografia que existeix sobre els jaciments i, finalment, l'estudi dels materials dipositats en els museus que han pogut ser rellevants per al projecte.

A grans trets, aquest projecte ha pretès desenvolupar una eina útil per a organitzar, analitzar i emmagatzemar les dades procedents dels jaciments arqueològics, amb l'objecte de facilitar futures intervencions de posada en valor.

Vídeo

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions