L'UJI aferma el seu lideratge en recerca segons el rànquing CYD 2019

03/06/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Rànquing CYD 2019 realitzat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo mostra la posició destacada de la Universitat Jaume I de Castelló un any més en l'àmbit de la recerca, on aconsegueix la qualificació d'alt rendiment en indicadors com publicacions altament citades; nombre de postdoctorats; percentatge de titulacions de màster impartides en un idioma estranger; obtenció de fons regionals per a recerca o impacte normalitzat de les publicacions del seu personal docent i investigador.

En la dimensió de «Recerca», l'UJI obté la qualificació d'alt rendiment en sis dels nou indicadors establerts. D'aquesta manera, la Universitat Jaume I destaca en indicadors com el nombre de postdoctorats, l'elevada citació de les seues publicacions, les publicacions per professor o professora; l'impacte normalitzat de les seues publicacions, el nombre de professorat funcionari sense trams o els fons externs per a recerca liquidats. A més, se situa en la mitjana en captació de fons externs per a recerca, publicacions interdisciplinàries i nombre mitjà de trams de recerca.

En la dimensió d’«Ensenyament i aprenentatge», la universitat pública castellonenca destaca especialment en taxa de graduació, rendiment i èxit en els estudis de grau; i en el nombre d'estudiantat d'altres comunitats autònomes en els estudis de màster. En l'àmbit de «Transferència del coneixement», l'UJI manté una posició intermèdia en aspectes com els recursos externs privats obtinguts, les patents obtingudes pel professorat, el nombre de spin-off creades els últims tres anys o el percentatge de publicacions citades en patents internacionals.

Quant a la dimensió de «Contribució al desenvolupament regional», l'UJI destaca en l'obtenció d'ingressos regionals i se situa en la mitjana respecte a pràctiques en empreses de la regió i en el nombre de publicacions en les quals existeix participació d’algun autor o autora vinculat a una empresa regional. En la dimensió «Orientació internacional», la Jaume I ocupa una posició destacada en el percentatge de màsters impartits en un idioma estranger, i una posició intermèdia en el percentatge de graus impartits en un idioma estranger; professorat estranger, tesis doctorals internacionals o publicacions en col·laboració amb personal investigador internacional.

Finalment, el rànquing destaca sis titulacions de grau del centre universitari castellonenc tenint en compte aquestes cinc dimensions i els seus indicadors corresponents dels deu àmbits actualitzats en aquesta edició. Es tracta dels graus en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial, Química i Enginyeria Química.

En la seua sisena edició, el Rànquing CYD ha crescut en àrees de coneixement i titulacions per a així arribar a un públic més ampli amb la possibilitat d'oferir la representativitat més gran del sistema universitari espanyol. S'han publicat resultats de 23 àmbits de coneixement i 2.522 titulacions per a 73 universitats, que representen el 90% de les 81 universitats espanyoles amb activitat que imparteixen ensenyaments de grau. D'aquest total, 48 són públiques (el que correspon al 100% de les universitats públiques espanyoles) i 25 privades (corresponent al 75,8% de les universitats privades).

L'eina online permet accedir a 23 àmbits de coneixement. Dotze d'aquests àmbits s'han presentat al llarg de les cinc edicions anteriors del Rànquing CYD: Economia, Empresarials, Història, Medicina, Psicologia, Sociologia, Treball Social, Odontologia, Farmàcia, Infermeria, Educació i Ciències Polítiques. A més, s'actualitzen en aquesta edició les dades de 10 àmbits: Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Física, Enginyeria Civil, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial, Química, Biologia i Enginyeria Química, i s'incorpora un de nou: Enginyeria de Materials.

Metodologia

El Rànquing CYD permet identificar els nivells de rendiment en 36 indicadors d’àmbit institucional i en fins a 36 per àmbits de coneixement, tots construïts amb variables relatives a la grandària de la universitat. Els resultats dels indicadors per universitats s'actualitzen anualment. Els àmbits de coneixement s'actualitzen en cicles de 2 o 3 anys i es defineixen a partir de l'agregació de títols acadèmics.

Els indicadors s'agrupen en cinc dimensions (Ensenyament i Aprenentatge, Recerca, Transferència de Coneixement, Orientació Internacional i Contribució al Desenvolupament Regional) i el seu rendiment relatiu s'expressa en tres trams. Les dades incloses en el Rànquing CYD provenen de diverses fonts amb l'objectiu de possibilitar una àmplia informació: dades facilitades per les mateixes institucions, dades del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, dades bibliomètriques i de patents.

Pàgina web del rànquing: https://www.rankingcyd.org/


Notícia publicada a Facebook | Twitter | LinkedIn

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions