panoramica UJI

L’ús de residus de construcció i demolició en abocadors podria reduir significativament el seu impacte ambiental

22/07/2018 | SCP

Una tesi defensada en l’UJI per Joan Esteban Altabella ha demostrat que l’ús de residus de construcció i demolició en abocadors i dipòsits controlats de residus sòlids urbans podria evitar la contaminació de 515 milions de tones d’àrids naturals a la Unió Europea. La reutilització d’aquests residus com a àrids reciclats reduiria significativament l’impacte ambiental que generen anualment aquestes instal·lacions i permetria la generació d’ingressos superiors als 669 milions d’euros.  Aquestes dades s’han pogut obtindré gràcies a l’eina de càlcul presentada en aquesta tesi, LabWaste.2020.

LabWaste.2020 determina la viabilitat tècnica i econòmica de l’ús de residus de construcció i demolició en la construcció, explotació i cloenda de dipòsits controlats mitjançant l’anàlisi de les relacions matemàtiques que defineixen els paràmetres d’aquests dipòsits. L’eina pot ser emprada per professionals del sector com a element per a la presa de decisions sobre l'ús d'àrids reciclats als abocadors o dipòsits controlats i al sector acadèmic com a eina formativa per a dotar als estudiants d'enginyeria de coneixements suficients quant a l'estructura d'un dipòsit controlat i l'ús dels àrids en aquest tipus d'instal·lacions.

El programa considera més de 700 dades d’entrada generals o específiques que poden ser introduïdes per l’usuari o seleccionades de les disponibles per defecte per tal de controlar totes les variables possibles durant la planificació dels dipòsits. A mesura que l’usuari va seleccionant o introduint dades es van generant tres informes en què es recullen les dades introduïdes i els diferents resultats obtinguts quant a la demanda d’àrids i els costos de compra i transports d’àrids reciclats. El programa pot ser executat en català, castellà i anglés.

La idea d’aquest treball va sorgir de la necessitat d’investigar noves aplicacions per a uns residus que fins ara s’havien aprofitat per fabricar formigó estructural, però que es van quedar estancats amb la crisi del sector de la construcció, i emprar-los en els abocadors, on existeix una demanda major, continuada i independent de la situació econòmica. Amb aquesta eina es redueix l’impacte ambiental generat per l’explotació de les canteres, en valoritzar residus sòlids inerts amb poca eixida comercial i que s’acumulen en els abocadors, a més de disminuir la contaminació d’àrids naturals per contacte amb els residus domèstics vessats als dipòsits.

Els resultats de la tesi, anomenada Herramienta de cálculo para la construcción, explotación y clausura de depósitos controlados con valorización de residuos inertes: LABWASTE.2020, han sigut premiats pel Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España i per Banco Santader, a través del programa d’emprenedors YUZZ de la Càtedra INCREA.

Joan Esteban Altabella va defendre la tesi, que compta amb menció internacional, el passat 22 de juny i va obtindre una qualificació de excel·lent cum laude. La tesi ha estat dirigida pel professor Francisco José Colomer Mendoza i el catedràtic del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció de l’UJI, Antonio Gallardo Izquierdo, ambdós del Grup d’Investigació d’Enginyeria de Residus (INGRES). El tribunal va estar format per Marcel Szanto Narea, catedràtic de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Andrés Ferrer Gisbert, professor titular de la Universitat Politècnica de València i Amaya Lobo García de Cortázar, professora titular de la Universidad de Cantabria.

Peu de foto: Francisco José Colomer, Andrés Ferrer Gisbert, Marcel Szanto Narea, Joan Esteban Altabella, Amaya Lobo García de Cortázar i Antonio Gallardo

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16