UJI
  • UJI
  • Notícies
  • El Laboratori de Producte Acabat de l'ITC renova la seua acreditació per l'ENAC

El Laboratori de Producte Acabat de l'ITC renova la seua acreditació per l'ENAC

30/06/2018 | SCP

El Laboratori de Producte Acabat de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) de la Universitat Jaume I de Castelló és el laboratori d'assaig més antic d'Espanya acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC). Després d'obtenir la seua primera acreditació en 1988, l'ITC ha mantingut implantat fins a l'actualitat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO/IEC17025 per a garantir les seues competències per a la realització d'assajos en el sector industrial ceràmic.

Durant aquests 30 anys, l'ITC ha treballat intensament perquè el sector ceràmic espanyol, que posseeix una marcada vocació exportadora, puga acreditar l'excel·lent qualitat dels seus productes, que ven en 187 països del món. L'ITC ofereix a les empreses més de 475 tipus diferents d'anàlisis i assajos.

A principis del mes de juny, ENAC, l'Entitat Nacional d'Acreditació, ha notificat a l'ITC que, després de l'última auditoria realitzada el passat mes d'abril, manté l'abast de l'acreditació núm. 2/LI004 que actualment contempla rajoles ceràmiques, paviments, recipients ceràmics, de vidre i vitroceràmics, materials ceràmics d'argila cuita, aparells sanitaris, banyeres i coc, incloent-hi assajos realitzats pels Laboratoris de Producte Acabat, Anàlisi Química, Composicions Ceràmiques i Caracterització Físic-Estructural de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC).

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions