panoramica UJI

Investigadors castellonencs proposen un nou indicador per a planificar més eficaçment la cirurgia en el càncer d'ovari epitelial avançat

22/06/2018 | SCP

El càncer d'ovari segueix sent una de les principals causes de mort ginecològica, malgrat els avanços en el seu tractament. Representa el 5% de tots els càncers entre les dones i causa més morts que qualsevol altre càncer genital femení. La descripció i quantificació de la càrrega tumoral són essencials per a planificar els procediments quirúrgics. La Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia (FIGO) disposa d'un sistema d’estadificació de referència per al càncer d'ovari. No obstant això, aquesta classificació no descriu amb precisió la càrrega tumoral i la localització de la malaltia en tota la cavitat peritoneal en els casos de càncer d'ovari epitelial avançat.

Investigadors i investigadores del grup de treball UMCOAP, integrat per personal de la Unitat Multidisciplinària de Cirurgia d'Oncologia Pèlvica Abdominal de l'Hospital General Universitari de Castelló i de la Unitat Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I de Castelló, han demostrat que l'índex de carcinomatosi peritoneal (ICP) és un instrument objectiu i reproduïble per a quantificar la càrrega tumoral real en pacients amb càncer d'ovari epitelial avançat (AOC), en un treball que s’emmarca en les activitats d’investigació de la Càtedra Medtronic de Formació i Recerca Quirúrgica de l’UJI.

Per això, l'equip de recerca considera, en sengles articles publicats en European Journal of Surgical Oncology i World Journal of Surgical Oncology a principis d'enguany, que l’ICP podria ser un mètode adequat per a descriure amb precisió la disseminació peritoneal, perquè avalua la distribució exacta del càncer en aquesta zona mesurant la grandària de les lesions en tres regions abdominopèlviques i proporciona informació precisa sobre la càrrega tumoral. L'estudi s'ha desenvolupat en l'Hospital General Universitari de Castelló des de gener de 2013 fins a desembre de 2016 i ha inclòs 80 pacients.

Els investigadors expliquen que un dels principals factors de pronòstic per a la supervivència en persones amb aquesta malaltia és la presència de tumor residual després de la cirurgia citorreductora i el coneixement de l'índex de carcinomatosi peritoneal està fortament relacionat amb un resultat òptim d'aquest tipus d'intervenció. L'equip quirúrgic ha establert un model predictiu per a la cirurgia citorreductora subòptima amb la determinació del ICP abans i durant la intervenció mitjançant la tomografia assistida per ordinador i laparoscòpia que pot ajudar a determinar quins pacients són adequats per a la cirurgia de citorreducció primària i quins han de sotmetre's a quimioteràpia neoadjuvant.

La predicció de resultats quirúrgics en pacients amb aquesta afecció és un dilema quirúrgic actual i el millor mètode entre cirurgia de citorreducció primària o la quimioteràpia neoadjuvant no està definit universalment. L'equip de recerca proposa una combinació de mètodes que poden ser útils per a determinar el resultat de la cirurgia i que equilibra tant l'efectivitat de la intervenció com la seguretat del pacient. L'estudi també ha inclòs altres característiques individuals, com ara l'estat funcional, l'edat o l'estat nutricional, per a decidir quins tipus de tractament s'hi havia d'aplicar.

L'equip liderat pels doctors Antoni Llueca i Javier Escrig està integrat per Anna Serra, Isabel Rivadulla, Luis Gómez, R. Játiva, E. Moreno, B. Montañés, L. Granel, C. Villegas, V. Ángel, K. Maiocchi, C. Medina, K. Delgado, M. Rodrigo, M. Bellver, N. Ruiz, A. López, Y. Maazouzi, D. Piquer, B. Segarra i R. del Moral.

El dia 8 de maig es commemora el Dia Mundial del Càncer d’Ovari. Les organitzacions de lluita contra el càncer de tot el món es van unir per a conscienciar la societat sobre aquesta malaltia i els seus símptomes i forjar un sentiment de solidaritat amb les dones que la pateixen i les seues famílies.

La Càtedra Medtronic de formació i investigació quirúrgica sorgeix de la voluntat del professorat de la Unitat Predepartamental de Medicina de l’UJI i de l'empresa Medtronic de promocionar la recerca i la docència en el camp de la cirurgia. Per a això, la Càtedra fomenta la formació quirúrgica de professionals implicats en la cirurgia a través de cursos, jornades científiques i reunions; treballa en el desenvolupament de noves tècniques quirúrgiques; impulsa la recerca de nous materials i instrumentació en el camp de la cirurgia, i promou la formació quirúrgica en el grau i en el postgrau universitari.

Publicacions:

«Prognostic value of peritoneal cancer index in primary advanced ovarian cancer». European Journal of Surgical Oncology. 2018 Jan;44(1):163-169. doi: 10.1016/j.ejso.2017.11.003. Epub 2017 Nov 23.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29198495

«Prediction of suboptimal cytoreductive surgery in patients with advanced ovarian cancer based on preoperative and intraoperative determination of the peritoneal carcinomatosis index». World Journal of Surgical Oncology. 2018 Feb 23;16(1):37. doi: 10.1186/s12957-018-1339-0.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29471831

Afectació diafragmàtica en el càncer d'ovari en estadi III i IV

L'equip de treball format per personal de la Unitat Multidisciplinària de Cirurgia d’Oncologia Pèlvica Abdominal de l'Hospital General Universitari de Castelló i de la Unitat Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I de Castelló, ha publicat un nou article en la revista OncoTargets and therapy sobre l'estudi realitzat entre 2013 i 2016 en pacients amb càncer d'ovari epitelial avançat (AOC), dins de les activitats de recerca de la Càtedra Medtronic de Formació i Recerca Quirúrgica de l’UJI.

En aquest article l'equip investigador ha explicat els resultats quirúrgics i l'afectació diafragmàtica en el càncer d'ovari en estadi III i IV. Segons les seues conclusions, l'índex de carcinomatosi peritoneal (ICP) és un mètode eficaç per a quantificar la càrrega tumoral, diferent en cadascuna de les etapes, i una xifra superior a 10 constitueix un factor de pronòstic útil de la zona afectada i obliga el personal de cirurgia a revisar a fons tots dos diafragmes.

Els investigadors i investigadores han trobat una forta correlació entre l'índex de carcinomatosi peritoneal i el seu equivalent en el diafragma. Això significa que quan és major de 10, gairebé tots els casos han presentat afectació diafragmàtica, mentre que quan és inferior, la necessitat d'una resecció diafragmàtica és molt poc probable. S'han tingut en compte en l'anàlisi les complicacions quirúrgiques, l'índex de mortalitat, la taxa de resecció completa i l'interval lliure de malaltia i supervivència.

En l'anàlisi dels resultats han participat, a més, l’UMCOAP de l'Hospital General Universitari de Castelló i l’UJI, els departaments d'Obstetrícia i Ginecologia i Cirurgia General d'aquest centre castellonenc, els departaments d'Obstetrícia i Ginecologia i Pediatria de l'Hospital General Universitari de València i el Departament d'Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de València.

Referència: «Peritoneal carcinomatosis index as a predictor of diaphragmatic involvement in stage III and IV ovarian cancer». Antoni Llueca, Anna Serra, José Luis Herraiz, Isabel Rivadulla, Luis Gomez-Quiles, Juan Gilabert-Estelles, Javier Escrig. OncoTargets and therapy, 15 May 2018. Volume 2018: 11, pages 2771-2777. DOI https://doi.org/10.2147/OTT.S147559.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16