UJI
  • UJI
  • Notícies
  • El projecte SILIFE coordinat per l'ITC-UJI avança en la reducció de la toxicitat de la sílice cristal·lina respirable en les indústries

El projecte SILIFE coordinat per l'ITC-UJI avança en la reducció de la toxicitat de la sílice cristal·lina respirable en les indústries

26/10/2017 | SCP

El projecte «SILIFE: production of quartz powders with reduced crystalline silica toxicity», coordinat per l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino de la Universitat Jaume I de Castelló avança en la reducció o pràctica anul·lació de la sílice cristal·lina respirable, present en nombrosos sectors productius i causant de silicosi. Avui s’ha reunit a Castelló l’equip de treball del projecte, el principal objectiu del qual és produir pols de quars comercial que presenten una toxicitat per Sílice Cristal·lina Respirable (SCR) molt baixa o nul·la.

I això perquè, segons explica el catedràtic de l’UJI Eliseu Monfort, també responsable de l’Àrea de Sostenibilitat de l’ITC: «la inhalació de sílice cristal·lina respirable (SCR) produeix la coneguda reacció patològica nomenada silicosi. Molts sectors industrials utilitzen quars o materials que el contenen, pel que els ambients laborals d’aquestes empreses poden contenir quantitats apreciables d’aquest contaminant que, en la major part d’ocasions no es pot substituir».

Des de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica es va iniciar un estudi precedent a través del projecte SILICOAT, en el que es van utilitzar distintes substàncies com nano alúmina, lactat d’alumini i organosilans per tal de bloquejar la toxicitat del quars, donat que aquesta es veu condicionada per la química superficial de les partícules del quars.

«Així, afirma el professor Monfort, va quedar demostrat que la toxicitat de la SCR que contenen les matèries primeres utilitzades en processos via humida per part de les indústries ceràmiques tradicionals es poden anul·lar, pràcticament. Aquest efecte es va obtenir afegint un additiu a les composicions ceràmiques, que cobreix la superfície del quars de forma que la seua toxicitat desapareix. Es va demostrar que aquesta tecnologia és tècnica i econòmicament viable per a les ceràmiques tradicionals».

El repte ara en el projecte SILIFE és que altres sectors productius en Espanya i en Europa, diferents del ceràmic, puguen ser més segurs, una vegada anul·lada la toxicitat de la SCR. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha dissenyat una planta pilot dedicada al tractament de pols comercials de quars. El quars tractat que es produirà en aquesta planta es verificarà mitjançant proves industrials que començaran a dur-se a terme pròximament per part de diversos usuaris finals procedents de diferents sectors industrials. Precisament, un dels objectius principals d’aquesta reunió és abordar el desenvolupament de les proves industrials en cadascuna de les plantes de fabricació de les empreses que participen en el projecte, per tal de verificar els resultats a escala industrial en condicions reals de fabricació.

SILIFE està coordinat per la Universitat Jaume I de Castelló a través de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino. A més a més, participen la Plataforma Tecnològica Espanyola de Seguretat Industrial (PESI), el Centre Ceràmic de Bolonya (CCB), la firma Bulk Cargo Logistics, S.L. (BCL), l’empresa MAPEI, Fundiciones Fumbarri Durango, S.A., ABCR Labs, l’Institut Fraunhofer-ITEM, EU Elastomers Unión SRL, i el Grup Esmalglass-Itaca.

Tota la informació del projecte es pot consultar ací: www.silife-project.eu

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions