panoramica UJI

Març

31/03/2015 | SCP

Març

 • Noel Villanueva Negre
  Llacunes de La Salzadella

  L’alumne d’Enginyeria Tècnica Agrícola de la Universitat Jaume I, Noel Villanueva Negre, ha presentat a l’Ajuntament de La Salzadella un projecte de recuperació mediambiental de la zona de Les Llacunes, un aiguamoll dessecat per l’ús agrícola en època dels àrabs i que, actualment, està infrautilitzat a nivell agrari.

 • Acolliment
  Menors en acolliment

  La majoria de menors en situació d'acolliment s'adapta positivament a la família d'acollida segons un estudi realitzat des del grup d'investigació Desenvolupament i Contextos Educatius de la Universitat Jaume I, que conclou que l'autoconcepte que té de si mateix el menor és la variable més determinant de cara a una correcta adaptació a la família i revela que és falsa la creença popular de que es tracta de menors molt problemàtics.

 • robot
  Robot autònom Submari

  Els investigadors i investigadores del projecte nacional RAUVI: AUV Reconfigurable per a intervenció, coordinat per Pedro Sanz, professor de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial de l’UJI, han provat satisfactòriament l’autonomia del robot per a tasques d’intervenció submarines, aconseguint la recuperació d’un objecte similar a la caixa negra d’una aeronau sense la direcció de cap operari.

 • Majors
  Caracterització dels residus domiciliaris

  L’estudiantat de l’assignatura “Grans problemes ambientals del nostre temps” de la Universitat per a Majors col·labora anualment en una pràctica que permet la caracterització dels residus domiciliaris (RD), un assaig fonamental per dissenyar la gestió dels residus sòlids urbans en una ciutat o comarca.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16