panoramica UJI

L’UJI, entre les 29 primeres universitats espanyoles en producció investigadora en Ciències Físiques, Socials i de la Salut i sisena en qualitat en Ciències de la Vida

14/05/2015 | SCP

La investigació de la Universitat Jaume I se situa en posicions avantatjades en el Rànquing temàtic Iberoamericà de SCImago 2010 dedicat a les quatre grans àrees de la ciència. Respecte a les al voltant de 80 universitats espanyoles participants analitzades, l’UJI es troba en el lloc 17 en producció científica en Ciències Socials i Humanitats; en el 23 en Ciències de la Salut, la qual cosa avala la seua aposta pel desenvolupament de graus en aquest àrea; i en el 29 en Ciències Físiques. Pel que fa a Ciències de la Vida, destaca el sisè lloc que ocupa la UJI en qualitat científica mitjana, que mesura les vegades que són citats els articles de la Universitat en relació a la mitjana, tenint en compte les diferents grandàries i perfils de les institucions.

Quant al global d'institucions d'educació superior de l'àmbit Iberoamericà, l’UJI apareix especialment ben posicionada també en qualitat investigadora mitjana en Ciències de la Vida, situant-se la 26 d'entre els 523 centres analitzats i en el 114 de 519 pel que fa a qualitat mitjana en Ciències de la Salut. La Universitat pública de Castelló és així mateix puntera en producció científica en Ciències Socials i Humanitats, la 37 de 469, i en Ciències Físiques, ocupant el lloc 51 de 537.

Per àrees, la de Ciències Socials i Humanitats comprèn matèries com a Arts i Humanitats; Administració i Gestió d'Empreses i Comptabilitat; Ciències de la Decisió; Economia, Econometria i Finances; Psicologia i Ciències Socials, destacant el bon posicionament de la Jaume I en el context iberoamericà. Així, a més de ser la 37 de 469 en producció científica, se situa en el número 99 tant en qualitat mitjana com en percentatge de publicacions en les principals revistes de referència. Respecte a les 80 universitats espanyoles analitzades, se situa en el número 17 en producció científica i en presència en revistes de referència; en el 22 en col·laboració internacional, en referència a la ràtio de publicacions elaborades junt amb institucions d'altres països; i en el 27 en qualitat científica.

Respecte a l'àrea de Ciències Físiques, comprèn investigacions d'Enginyeria Química; Química; Informàtica; Ciències Planetàries i Geociencias; Energia; Enginyeria; Ciències Ambientals; Ciències dels Materials; Matemàtiques i Física i Astronomia. En aquest camp l’UJI compta així mateix amb posicions avantatjades a nivell internacional, sent la 51 de 537 en producció científica, la 105 respecte a qualitat investigadora i la 120 quant a percentatge de publicacions en les revistes més influents del món. A nivell nacional, se situa en el número 29 en producció, en el 46 en qualitat i en el 50 en publicacions en revistes de referència.

Ciències de la Vida comprèn temes relacionats amb Agricultura i Biologia; Bioquímica, Genètica i Biologia Molecular; Immunologia i Microbiologia; Neurociències; Farmacologia, Toxicologia i Farmàcia. En aquest camp, l’UJI destaca especialment per la qualitat científica mitjana, vinculada a l'impacte científic de la universitat després d'eliminar la influència de la grandària i el perfil temàtic. La Universitat castellonenca obté en aquest indicador un 1,02, la qual cosa suposa que les investigacions de la Jaume I són citades un 2% més que la mitjana, situant-se en el número 26 en l'àmbit iberoamericà i en el sisè a nivell nacional. Respecte a les 74 institucions espanyoles se situa en la posició 27 en col·laboració internacional i en el 43 en producció científica, mentre que respecte a les 523 iberoamericanes és la 125 en producció científica i la 151 en presència en revistes de referència.

Quant a l'àrea de Ciències de la Salut, inclou investigacions de Medicina, Infermeria, Veterinària, Odontologia i Professions de la Salut. D'esta manera, la implantació dels graus de Medicina i Infermeria a l’UJI arribarà en 2011/2012 abanada per un destacat posicionament a nivell investigador. Respecte als 80 centres espanyols, la Universitat pública de Castelló ocupa la posició 17 en percentatge de publicació en revistes de primer nivell; el 22 en col·laboració internacional; el 23 en producció científica i el 27 en qualitat. En relació a les 519 institucions iberoamericanes analitzades, es troba la 114 en qualitat mitjana, la 158 en producció, la 184 en presència en publicacions de referència i la 207 en col·laboració internacional.

El rànquing ha sigut elaborat pel Grup d'Investigació SCImago, en el que participa el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) del Ministeri de Ciència i Innovació.

Més informació: http://www.scimagoir.com/

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16