UJI
  • UJI
  • Investigadors de l’UJI augmenten l’eficiència dels fotocatalitzadors en el tractament contra el càncer

Investigadors de l’UJI augmenten l’eficiència dels fotocatalitzadors en el tractament contra el càncer

08/05/2015 | SCP

Investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló han trobat materials de tipus polimèric porosos que augmenten l’eficiència dels fotocatalitzadors tradicionals en el tractament contra el càncer. La denominada teràpia fotodinàmica consisteix a introduir fotocatalitzadors en les cèl·lules tumorals, de tal manera que quan reben radiació lluminosa el fotocatalitzador les destrueix, gràcies a la producció d’un agent reactiu anomenat oxigen singlet. Els professors del Departament de Química Orgànica i Inorgànica de l’UJI Santiago Luis i Francisco Galindo dirigeixen la investigació, part de la tesi de Raquel Gavara, i que va ser seleccionada per a aparèixer en la portada del número de gener de la revista de referència al camp de la fotoquímica Photochemical & Photobiological Sciences.

“Hem trobat materials de tipus polimèric porosos als quals hem incorporat el fotocatalitzador i hem comprovat que aquest material és mes efectiu que els materials no porosos que s’havien empleat fins ara”, explica Luis. Després d’estudiar les reaccions químiques als laboratoris de l’UJI, es va realitzar una segona fase de la investigació aplicant aquests nous fotocatalitzadors a conreus de cèl·lules en laboratoris de la Universitat d’East Anglia, a Anglaterra. Allí s’ha comprovat cóm, després de covar les cèl·lules d’un melanoma amb aquests materials, en sotmetre-les a una mateixa irradiació les cèl·lules tractades es destrueixen, mentre que les que no s’han tractat amb aquests materials romanen essencialment intactes. “És important el fet de controlar la destrucció d’aquesta cèl·lula cancerosa quan s’irradia. Quan no hi ha llum o quan no hi ha polímer fotoactiu, no es destrueix, es necessiten les dues coses al mateix temps per a aconseguir la destrucció d’aquesta cèl·lula cancerosa”, destaca Galindo.

En fases futures es preveu traslladar els assajos a teixits, a través de la col·laboració amb hospitals, amb el fi últim d’aprofundir en els avantatges dels nous fotocatalitzadors per a aconseguir teràpies més eficients i menys agressives. La utilització d’aquests nous materials per a teràpies fotodinàmiques seria especialment adequada per a aquells càncers superficials en poder accedir més fàcilment a ells la radiació lluminosa.

Aquesta investigació és fruit d’una de les línies de treball del grup de “Química sostenible: reactius i catalitzadors suportats. Química supramolecular” de l’UJI dirigida al disseny de sensors, basant-se en els conceptes de la química supramolecular, que servisquen per a detectar la presència de determinades substàncies. Treballant amb la tècnica de la fluorescència, que possibilita veure un senyal lluminós com a conseqüència de la presència de quelcom específic, han arribat a aquest segon àmbit de treball que permet l’ús de materials en els quals poder introduir una substància que actua com fotocatalitzador. “Un catalitzador és una substància que facilita una reacció química, que la fa més ràpida, més fàcil, però un fotocatalitzador és sobretot una substància on això es produeix en presència de la llum”, explica Luis.

Els fotocatalitzadors tenen interès en distints camps, sent una de les seues primeres aplicacions el tractament d’aigües, ja que possibiliten la desaparició dels compostos orgànics o bacteris en exposar-se a la llum del sol o a rajos ultraviolats. Traslladats al camp de la biomedicina, s’apliquen en fototeràpia, possibilitant la destrucció de les cèl·lules malignes en un procés tumoral. El fet de descobrir materials que augmenten l’eficàcia dels fotocatalitzadors permetrà desenvolupar en un futur teràpies més eficients.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions