Comissió de Seguiment del Registre de Grups d’Investigació de la Universitat Jaume I

01/08/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió de Seguiment del Registre de Grups de la Universitat Jaume I està triada per la Comissió d’Investigació i Doctorat entre els seus membres i està integrada per:

Presidència:

  • El/la vicerector amb competències d’investigació de l’UJI o persona en qui delegue.

Secretaria:

  • El/la cap de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT).

Vocalies:

  • Un membre de la Comissió d’Investigació i Doctorat en representació de la Facultat de Ciències Humanes i Social
  • Un membre de la Comissió d’Investigació i Doctorat en representació de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
  • Un membre de la Comissió d’Investigació i Doctorat en representació de la Facultat de Ciències de la Salut.
  • Un membre de la Comissió d’Investigació i Doctorat en representació de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Normativa:

El següent enllaç porta a la normativa pròpia.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General