Comitè d’Ètica de la Investigació amb Éssers Humans de la Universitat Jaume I

17/11/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

El Comitè d’Ètica de la Investigació amb Éssers Humans de la Universitat Jaume I (CEISH)  és l'òrgan competent per a emetre informes, realitzar valoracions i suggeriments respecte dels projectes de recerca a desenvolupar a la Universitat Jaume I que impliquen recerques amb éssers humans.

Presidència:

  • El vicerector o vicerectora amb competències en investigació de l’UJI 

Vicepresidència:

  • La persona responsable en matèria jurídica

Secretaria:

  • La persona responsable especialista en matèria d’ètica de la investigació de l’OCIT

Vocalies:

  • La persona responsable especialista en gènere
  • La responsable de l'OCIT
  • La persona responsable en metodologia o estadística
  • La persona responsable experta en ètica
  • La persona responsable de protecció de dades
  • Tres persones responsables de Ciències de la Salut
  • Tres persones responsables de Ciències Humanes i Socials

Normativa:

L’enllaç següent porta a la normativa pròpia:

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General