Comissió tècnica de Seguiment de l’Escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística de la Universitat Jaume I

01/08/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió tècnica de Seguiment de l’Escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

  • El/la president/a de la Comissió d’Investigació i Doctorat.

Secretaria:

  • El/la cap de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT).

Vocalies:

Investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I amb experiència en avaluació de la investigació a través de la participació habitual en els panells d’avaluació en els diferents camps i subcamps definits per la CNEAI, nomenats pel Consell de Govern a proposta de la Comissió d’Investigació i Doctorat.

Normativa:

Aquest enllaç porta a la normativa pròpia.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General