UJI

Suport al personal investigador

Última modificació: 20/07/2019 | Font: INVEST

L'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) és el servei del Vicerectorat d'Investigació i Transferència encarregat de promoure i gestionar les activitats d'investigació i d'innovació tecnològica de la Universitat Jaume I. L'OCIT és el servei encarregat de:

 • La gestió administrativa i la difusió de la informació del Registre de Grups d'Investigació de la Universitat Jaume I.
 • La gestió administrativa i l'explotació del sistema de dades d'investigació de la Universitat Jaume I.
 • L'assessorament al personal investigador en la cerca de fonts de finançament per a l'R+D+I.
 • La difusió i gestió de les convocatòries d'investigació i innovació, pròpies i externes.
 • Les convocatòries de beques d'iniciació a la investigació i la contractació de recursos humans per a l'R+D.
 • La gestió de la investigació col·laborativa amb empreses i institucions, així com de l'R+D contractada.
 • La protecció legal dels resultats de la investigació, protecció industrial i propietat intel·lectual.
 • L'assessorament al personal investigador per a la creació d'empreses de base tecnològica.

Addicionalment, en aquesta pàgina trobareu l'accés a les eines que us permetran gestionar els aspectes ètics en les activitats d'investigació, informació sobre les convocatòries pròpies de personal investigador i beques d'inicació a la investigació, avaluació de l'activitat investigadora del personal investigador (sexennis) i altres convocatòries pròpies del Vicerectorat d'Investigació i Transferència.

 • L’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) és el servei adscrit al vicerectorat d'Investigació i Transferència que promou i gestiona les activitats d’investigació i d’innovació tecnològica de la Universitat Jaume I

 • La missió de l’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals és facilitar al personal investigador la preparació de projectes de recerca per a la seua participació en convocatòries de finançament tant europees com d’àmbit internacional

 • La Universitat Jaume I compta amb un Comissió Deontològica, de caràcter consultiu i permanent, que s'encarrega de reflexionar, emetre informes i formular recomanacions sobre els principis ètics i deontològics relatius a l'activitat investigadora

 • Contractació de personal investigador: accés a convocatòries de beques i contractes, avaluació de l'activitat investigadora...

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència