Serveis R+D empreses

16/09/2021 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I disposa de diversos instruments que duen a terme diferents parts del procés de transferència de coneixement i tecnologia cap als sectors productius i, en general, cap a la societat. D'una banda, la Universitat Jaume I disposa de personal investigador expert en diferents camps que posa al servei d'empreses i administració pública a través de treballs de consultoria o formació en matèries específiques que es canalitzen com a contractes de prestació de serveis amb la universitat. Així mateix, el treball desenvolupat pel personal investigador de la Universitat Jaume I a través dels projectes d'R+D  pot aportar solucions a les necessitats per a les quals no es troben respostes immediates afavorint el procés d'innovació. En aquest marc, els doctorats industrials ofereixen l'oportunitat de dur a terme projectes de desenvolupament experimental en empreses i administracions públiques a través de la contractació de joves investigadors i investigadores. 

D'altra banda, l'UJI patenta i registra programari procedent de la recerca perquè puga ser explotat per les empreses en condicions d’exclusivitat total o limitada a determinades zones, aplicacions o mercats, que s’estableixen en els corresponents contractes de llicència

La Universitat Jaume I disposa d’equipament científic d'alt nivell (microscòpia electrònica, espectrometria, determinació estructural, serveis d'experimentació animal…), que pot ser utilitzat per a realitzar assajos i projectes. Finalment, el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial (Espaitec) ofereix espais per a ubicar-hi empreses i facilitar la col·laboració amb el teixit d'R+D de la Universitat Jaume I.

Serveis R+D empreses
Index serveis index

Serveis R+D+I UJI

Explora el catàleg de solucions d'innovació i tecnologia desenvolupades pel personal investigador de l'UJI.

Serveis Centrals d'Investigació scic index

Serveis centrals d'investigació

Utilitza equipament científic avançat per a realitzar assajos i projectes per a la teua empresa.

Innovació espaitec index

Espaitec

Allotja la teua empresa a la Universitat Jaume I i gaudeix de la col·laboració amb el seu teixit investigador i innovador.

Innovació innovacio index

Innovació

Coneix el nostres programes d'innovació i acompanyament a empreses en la gestió de la innovació tecnològica.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació
Preinscripció oberta accio MEGABANNERS1

UJI·INNOVACIÓ