UJI

Normativa pròpia

Última modificació: 16/10/2018 | Font: SG

1. Normes institucionals i organitzatives
2. Normes de procediment
3. Normes econòmiques i presupostàries
4. Normes sobre plans d’estudis i titulacions
5. Normes sobre Investigació
6. Normes sobre professorat
7. Estudiantat
8. Personal d'administració i serveis
9. Normativa lingüística
10. Projectes de normativa (Tauler d'Anuncis Oficials)
 


1. Normes institucionals i organitzatives

 

Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló

Òrgans universitaris

 

Serveis

 

Eleccions 

 

Distincions

 

 

2. Normes de procediment

 

Comunitat universitària

 

Procediment administratiu

 Annex I: procediment de tractament d'imatges procedents de càmeres  instal·lades al campus

Seguretat i privacitat de la informació

Informàtica 

Objectes perduts

Bustia UJI

 

Infraestructures

 

 

3. Normes econòmiques i presupostàries

 

Gestió económica

 

Patrocini i mecenatge

 

 

4. Normes sobre plans d’estudis i titulacions

 

Organització de la ​docència

Ocupabilitat i emprenedoria

 

 

5. Normes sobre Investigació

 

            Investigació

 

Empreses de base tecnològica

 

 

6. Normes sobre professorat

 

Càrrecs acadèmics

 

            Professorat

 

Proves d'accès a la Universitat

 

7. Estudiantat

 

Accés a estudis de grau

            Grau i màster

[Annex I] [Annex II] [Annex III]

 

           Primer i segon cicle

           Doctorat

 

8. Personal d'administració i serveis

 

            Criteris i barems generals

9. Normativa lingüística

10. Projectes de normativa (Tauler d'Anuncis Oficials)

Informació proporcionada per: Secretaria General