Normativa pròpia

Última modificació: 16/02/2018 | Font: SG

1. Normes institucionals i organitzatives

 

Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló

Òrgans universitaris

 

Serveis

 

Eleccions 

 

Distincions

 

 

2. Normes de procediment

 

Comunitat universitària

 

Procediment administratiu

 

Protecció de dades

 

Informàtica y seguretat de la informació

 

Objectes perduts

Bustia UJI

 

Infraestructures

 

 

3. Normes econòmiques i presupostàries

 

Gestió económica

 

Patrocini i mecenatge

 

 

4. Normes sobre plans d’estudis i titulacions

 

Organització de la ​docència

 

 

5. Normes sobre Investigació

 

            Investigació

 

Empreses de base tecnològica

 

 

6. Normes sobre professorat

 

Càrrecs acadèmics

 

            Professorat

 

Proves d'accès a la Universitat

 

7. Estudiantat

 

Accés a estudis de grau

            Grau i màster

 

           Primer i segon cicle

           Doctorat

 

8. Personal d'administració i serveis

 

            Criteris i barems generals

9. Normativa lingüística

10. Projectes de reglaments

11. Instruccions i ordres de servei

Informació proporcionada per: Secretaria General
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16