UJI
  • UJI
  • Històric de disposicions davant la pandèmia per coronavirus

Històric de disposicions davant la pandèmia per coronavirus

Última modificació: 16/09/2020 | Font: SG

Resolucions de la rectora de la Universitat Jaume I

Instruccions dels Vicerectorats, Gerència i Secretaria General

En l'àmbit d'estudis i estudiantat
En l'àmbit de la investigació
En l'àmbit de personal
Protocols
Comunicats

Resolucions de la rectora de la Universitat Jaume I

Instruccions dels Vicerectorats, Gerència i Secretaria General

En l'àmbit d'estudis i estudiantat

En l'àmbit de la investigació

En l'àmbit de personal

Protocols i plans

Comunicats

Informació proporcionada per: Secretaria General