UJI

Docència i investigació

Última modificació: 16/01/2018 | Font: SCP

Alumnat

 

 

  • Matrícula per país de procedència de l'estudiant

2017-2018 2016-2017  2015-2016  2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012

 

  • Matrícula total per procedència de l'estudiant

2017-2018 2016-2017  2015-2016  2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012

2017-2018 2016-2017  2015-2016 2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012  

  • Matrícula de primer curs per procedència de l'estudiant

2017-2018 2016-2017 2015-2016   2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012

2017-2018 2016-2017 2015-2016  2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012   

 

  • Índexs de satisfacció dels alumnes amb els professors, els serveis i l'oferta acadèmica

Graus

Màsters

 

  • Principals canals de representació i comunicació amb els alumnes

Consell de l'Estudiantat

Bústia UJI de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions

 

 

 

Oferta acadèmica

 

Demanda acadèmica

  • Límit i nota de tall

2017-2018 2016-2017  2015-2016   2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012

  • Sol·licituds per titulació i preferència

2017-2018 2016-2017 2015-2016   2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012

2017-2018 2016-2017 2015-2016   2014-2015    

 

 

Investigació

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants