UJI

Docència i investigació

Última modificació: 13/06/2019 | Font: SCP

 

Oferta acadèmica

 

Demanda acadèmica

  • Límit i nota de tall

2018-2019 2017-2018 2016-2017  2015-2016   2014-2015   

  • Sol·licituds per titulació i preferència

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016   2014-2015   

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016   2014-2015    

Alumnat

 

 

  • Matrícula per país de procedència de l'estudiant

2018-2019 2017-2018 2016-2017  2015-2016  2014-2015  

2018-2019 2017-2018 2016-2017  2015-2016 2014-2015      

  • Matrícula de primer curs per procedència de l'estudiant

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016   2014-2015   

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016  2014-2015      

 

 

 

  • Principals canals de representació i comunicació amb els alumnes

Consell de l'Estudiantat

Bústia UJI de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions

 

 

Investigació

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants