UJI

Dret d'accés a la informació

Última modificació: 14/05/2018 | Font: SG

L'exercici del dret d'accés a la informació pública es troba regulat en la normativa següent:

Si voleu accedir a informació diferent de la publicada en aquesta web, heu de presentar una sol·licitud a través d'aquest formulari o per qualsevol altre mitjà admès en dret adreçada a la Secretaria General.

Per qualsevol altra qüestió podeu adreçar-vos a transparencia@uji.es o al telèfon 964 38 70 86.

Informació proporcionada per: Secretaria General