Reforma dels Estatuts de la Universitat Jaume I

15/07/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Claustre extraordinari núm. 7/2020, de 6 d'octubre, va aprovar per majoria absoluta la reforma dels Estatuts de la Universitat Jaume I.

El projecte d'Estatuts s’ha elevat al Consell de la Generalitat Valenciana per al control de legalitat i, si escau, l’aprovació per Decret i publicació en el DOGV. 

Reforma dels Estatuts de la Universitat Jaume I
Recurs d'imatge calendari index

Calendari

Procediment i acords institucionals

Recurs d'imatge comissions index

Grups de treball

Comissió de Reforma i Ponència

Recurs d'imatge documentacio index

Documentació

Relació de textos i formularis

Informació proporcionada per: Secretaria General