Informació econòmica

03/06/2015 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Contractació contractacio index

Contractació

Contractes, convenis i encàrrecs de gestió

Inventari inventari index

Inventari

Inventari de béns i drets de la Universitat Jaume I

Deute públic deute index

Deute públic

Deute públic de la Universitat Jaume I

Pressupost pressupost index

Pressupost, comptes anuals i auditoria

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Proveïdors proveidors index

Pagament a proveïdors

Termini mitjà de pagament a proveïdors

Subvencions subvencions index

Subvencions i ajudes

Subvencions i ajudes atorgades per la Universitat Jaume

Index comptesoberts index

Comptes oberts

Informació sobre comptes bancaris oberts en entitats financeres i el saldo corresponent.

Informació proporcionada per: Secretaria General