Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social

06/02/2020 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Inmaculada Rodríguez Moya (CV)

Funcions

  • Impulsar les relacions amb els centres de secundària i promoure la captació de nou estudiantat.
  • Organitzar i coordinar les activitats relacionades amb l’accés a la Universitat.
  • Proposar, coordinar i gestionar el programa d’acollida a l’estudiantat.
  • Coordinar i gestionar els programes d’atenció a la diversitat.
  • Gestionar i coordinar les convocatòries d’ajuda en l’àmbit de l’associacionisme.
  • Coordinar les relacions amb el Consell de l’Estudiantat, Consell General d’Estudis i Consell de Centre d’Estudis.
  • Proposar, promoure i gestionar la política de beques i premis.
  • Promoure accions de foment de l’ocupació, l’autoocupació i emprenedoria en l’estudiantat.
  • Promoure accions de cooperació humanitària, voluntariat i solidaritat i supervisar el seu desenvolupament.
  • Impulsar la cultura de pau, el comportament ètic i  la convivència.

Comissions

Serveis dependents del vicerectorat

Altres

Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9034
Adreça electrònica: vecs@uji.es
Persona de contacte: Leonor Calduch Gimeno

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social