UJI

Comissió d'Ètica i RSU

Última modificació: 10/04/2017 | Font: RSU

La Comissió d'Ètica i Responsabilitat Universitària es concep com un espai de participació dels diferents grups d'interès que componen la nostra universitat i serà l’òrgan encarregat del seguiment i control del Sistema d'RSU, així com de l'impuls de l'ètica i del seu compliment.  

La Comissió s’entén com un instrument de participació i diàleg per al desenvolupament del codi ètic. La seua funció és doble: promoure i assessorar en aquells temes relacionats amb l'aplicació del codi ètic, així com rebre i gestionar els suggeriments i denúncies d'irregularitats.

El Claustre designarà la seua composició, així com les seues funcions i competències.