Línia Ètica

14/10/2016 | RSU
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Línia Ética serà un canal confidencial -no anònim- per a la comunicació d'alertes, suggeriments i denúncies d'incompliments del codi ètic. La comunicació no ha de limitar-se a la denúncia de males pràctiques, sinó que servirà també com a vehicle d’expressió per a tot el que tinga a veure amb l’aplicació dels valors i normes del codi ètic.  Estem davant d’un canal de participació derivat del fet elemental que una cultura ètica comporta la implicació de l’estudiantat, professorat i personal d'administració en l'alerta, prevenció i detecció de situacions i conflictes d'interessos que puguen donar lloc a incompliments que danyen la convivència i la reputació de la universitat. No podem parlar de responsabilitat si no és compartida: sempre és corresponsabilitat. 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social