Inventario y condiciones de consulta

27/03/2024 | imac
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presentació - El COREM i les escoles Michelet - Recurses - Inventari - Afegir Recurses - Links - Linies d'investigació - Publicacions

 

L'Inventari permet consultar (on-line) els recursos del CRDM-Guy Brousseau, per cursos i nivells escolars, per continguts curriculars matemàtics o per investigacions en DM.

El Centre posa aquests recursos a la disposició dels investigadors interessats:
  • En una sala de consulta a la Biblioteca de l'UJI: per a accedir als originals, respectant la unicitat i classificació dels Recursos i localitzant les produccions pels nivells i cursos escolars.
  • Online: a través dels recursos digitals del repositori de la Biblioteca de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), en la mesura que es vagen digitalitzant. En l'actualitat hi ha tres subcolecciones:
    • Material didàctic Escola J. Michelet: Materials didàctics elaborats per alumnes i mestres de l'Escola J. Michelet (Talence, Bordeaux).
    • Produccions CDRM_GB: Articles, ponències i comunicacions elaborades a partir del material del CRDM-GB.
    • Produccions del COREM: Publicacions científiques del Centre pour l´Observation et la Recherche de´l Enseignement dónes Mathématiques (COREM).
  • Els prop de 450 vídeos que han pogut ser salvats (els anteriors a 1985 poden ser llegits actualment amb aparells especials i alguns s'han perdut) es conserven en el marc del Projecte Visa de l'Université de Lió i podran ser consultats progressivament en IFE-ENS-Lió, o presencialment en l'UJI, quan es necessite completar la documentació "paper" d'alguna observació i no es dispose de la digitalització en la base de dades de VISA.
Procediment: Per a poder consultar els recursos del CRDM-Guy Brousseau, la Biblioteca de la Universitat Jaume I, i l'Institut de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC) han establit de comú acord els criteris i el procediment d'aquesta consulta, a realitzar a través del formulari, tramitant-lo a través de les persones de contacte del CRDM.