10/02/2020 | imac
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Els recursos documentals i bibliogràfics que alberga el CRDM són els originals produïts pel COREM, als quals es van afegint actualment, les noves produccions generades per investigacions que parteixen d'aquests materials.

El dispositiu del COREM ha permès l'emmagatzematge de gran quantitat d'informació produïda sistemàticament en les observacions, gràcies als registres en vídeo i la presència d'observadors no participants. Des de la perspectiva de la Teoria de Situacions, els investigadors i en conseqüència també els observadors no qüestionen als alumnes en el moment de la classe (eventualment es realitzen entrevistes en altres espais per a analitzar un cas), ja que l'objecte d'estudi són les situacions en si mateixes, la manera en què ens informen sobre els coneixements i els sabers que posen en joc i que mobilitzen. Així, no s'estudia a l'actor en abstracte, sinó en la situació, en la potencialitat que pot oferir a l'alumne per a desenvolupar la seua activitat matemàtica i al mestre com a actor en aqueixa institució didàctica.

Els continguts matemàtics observats, han sigut quasi tots els del currículum de l'ensenyament primari, il·lustrats per situacions a-didàctiques originals i variades, que cobreixen quasi totes les situacions didàctiques d'ensenyament/aprenentatge d'aquests continguts. Continguts d'introducció a la lògica i al raonament (designació d'objectes, classificació, ordre, etc.), a l'enumeració i als números i mesures naturals i les seues operacions elementals, els racionals i decimals: mesures racionals, topologia racional i decimal i aproximació, fraccions i homotècies racionals, diferents mesures (d'ordre de magnitud divers), el domini de l'espai i nocions geomètriques, etc. A més, van ser objecte d'estudi altres temes propis a la teoria de les situacions.

La disponibilitat d'aquests recursos d'observació, pot contribuir a la formació de noves generacions d'investigadors, l'aprofundiment en aspectes teòrics i l'estudi del que concerneix la difusió i ensenyament de les Matemàtiques.

En resum i en paraules del propi G. Brousseau, la importància dels recursos COREM resideix en què:
  • Aquests documents d'observació constitueixen un corpus únic i una font inesgotable de reflexions i d'investigacions sobre i per a l'ensenyament de les matemàtiques escolars.
  • Conserven la petjada de l'elaboració dels principals conceptes de la teoria de les situacions i la de les principals etapes de l'emergència de la didàctica del segle XX.