El COREM y les Escoles Michelet

27/03/2024 | imac
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Presentació - El COREM i les escoles Michelet - Recurses - Inventari - Afegir Recurses - Links - Linies d'investigació - Publicacions

 

El COREM, Centre d'Observation pour la Recherche sud l'Enseignement dónes Mathématiques, ha sigut durant els seus 28 anys de funcionament (1972-1999), un laboratori d'investigació sobre l'observació de l'ensenyament de les Matemàtiques, situat entorn de les escoles públiques J. Michelet de Talence (Bordeus, França).

En el COREM era possible dissenyar i dur a terme lliçons, observar a docents i alumnes en les seues interaccions en classe i desplegar estudis realitzats pel treball conjunt de persones vinculades a l'IREM: investigadors i estudiants dels postgraus en didàctica de la matemàtica de la Universitat de Bordeaux, docents de l'escola Michelet i professors formadors de docents que treballaven regularment amb els mestres de l'Escola.

Aquests mestres incorporaven algunes activitats particulars a la seua labor docent. La seua càrrega lectiva era reduïda en unes hores setmanals, perquè pogueren participar en certs aspectes de la investigació, fonamentalment:

 • En la preparació de classes:
  • Preparació de classes “comunes” amb professors formadors de mestres i eventualment investigadors;
  • Preparació de classes que eren objecte de tesi (amb els respectius doctorands, els professors formadors de mestres
 • Les observacions de classes: Durant tots aquests anys, almenys una vegada per setmana, es preparava una situació d'ensenyament de Matemàtiques, la realitzava un dels professors habituals d'una de les classes. La sessió era filmada i observada i després comentada col·lectivament pels membres del COREM, entre ells, els professors de l'escola Michelet que estaven d'observadors.
  • Setmanalment, en cas de les classes comunes,
  • D'una seqüència, en cas d'una investigació
 • Els seminaris setmanals d'investigació.
 • La redacció de les planificacions setmanals de docència i d'investigació i dels informes de les accions realitzades al llarg del curs.

Com el nom l'indica, el COREM era un lloc privilegiat per a realitzar observacions, ja que incloïa un edifici en el qual, una aula adaptada a la presència d'observadors i de càmeres, permetia observar i registrar en vídeo les interaccions desplegades en la classe. La participació dels estudiants de postgrau i dels investigadors en les classes observades estaven institucionalment regulades, les obligacions reciprocas d'uns i altres explicitades, independentment de les persones, la qual cosa garantia un "contracte d'investigació" satisfactori.

La complexitat d'aquest funcionament es va deure a la voluntat dels pioners del projecte, de fer-lo funcionar de tal manera que la finalitat pedagògica de l'escola no fóra alterada per l'existència de les investigacions, ni de les observacions i que tant les unes com les altres pogueren desenvolupar-se en les millors condicions metodològiques possibles.

El grup escolar J. Michelet, com ja ho esmentem és un establiment públic amb 3 nivells d'escola maternal i 5 d'ensenyament primari (amb 2 grups per cadascun dels nivells de primària). Per tant, més de 1000 alumnes han freqüentat l'escola J. Michelet entre 1972 i 1999 i han deixat les seues traces, a través del treball realitzat en el COREM, de les interaccions entre ells, amb els docents i els sabers desenvolupats en aqueixos cursos. Eventualment és possible seguir el treball escolar d'alguns dels xiquets, al llarg de tota la seua escolaritat, incloent els seus acompliments amb proves d'avaluació idèntiques (Contrôle d'Acquisition Scolaire i Test d'Acquisition Scolaire) en el transcurs del temps, etc. El conjunt dels exercicis quotidians efectuats i eventualment replicats per grups successius d'alumnes, constitueix en si mateix un corpus excepcional.

En el CRDM hi haurà diferents tipus d'informacions disponibles per a investigadors acreditats: notes, informes, descripcions i discussions de dispositius didàctics, escenaris, estadístiques, quaderns d'alumnes, exercicis, proves i controls, resultats, preparacions de classe dels professors. I també notes de treball dels investigadors, articles, tesis, sessions d'informació per als professors, etc.