Eix 2: Educació digital i en línia

26/03/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Avui dia totes les universitats espanyoles compten amb algun tipus de plataforma digital per al suport a l’aprenentatge (Learning Management System, LMS). Segons l’informe elaborat pel grup de treball de Formació en Línia i Tecnologia Educativa de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) , les universitats espanyoles compten també en molts casos amb unitats de suport a la producció de continguts audiovisuals i sistemes de gravació i retransmissió de videoclasses.

A l’UJI, a hores d’ara, més d’un 95 % dels crèdits de grau i màster tenen suport en línia mitjançant l’Aula Virtual. La plataforma tecnològica ha permès aquesta digitalització dels estudis presencials, així com la realització d’estudis a distància i mixtos a través de la xarxa. De fet, les eines i les metodologies digitals que es van introduir per a l’educació a distància, progressivament s’han integrat també en l’educació presencial. Per això, el perfeccionament de la competència digital del professorat i de l’estudiantat permetrà traure el màxim profit a les potencialitats de l’educació en línia, amb l’objectiu final de millorar l’experiència d’aprenentatge i reforçar tota l’oferta de formació oficial i d’estudis propis de l’UJI, des dels cursos zero per a nou estudiantat i els graus, fins al postgrau oficial i propi, el doctorat o la Universitat per a Majors.

Per a aconseguir això, però, caldrà seguir desenvolupament l’ecosistema tecnològic d’ensenyament-aprenentatge, sobretot pel que fa a la creació i distribució de continguts audiovisuals, i l’adaptació de processos als nous models de gestió del temps en el treball i els estudis.


Accions:

7. Facilitar la producció de material docent audiovisual, mitjançant instal·lacions d’autogravació per a tota la comunitat universitària.

8. Facilitar la realització de videoconferències en les aules i en altres espais d’aprenentatge (seminaris, sales de graus, sales d’actes, Biblioteca...).

9. Proporcionar orientacions al professorat per al disseny i la realització de la docència en línia.

10. Proporcionar el nivell suficient de suport tècnic per a l’ús de les tecnologies de la informació i audiovisuals i per a la resolució d’incidències i necessitats tècniques.