Pla UJI digital

07/06/2023 | DELTDC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Vivim en una societat cada dia més digital. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) formen part de la vida quotidiana de les persones, i la digitalització suposa un procés profund de transformació per a moltes institucions.

La Universitat Jaume I ha experimentat aquesta transformació des de la seua creació, en 1991, i des de llavors ha consolidat la infraestructura tecnològica al campus i ha incorporat les TIC en els seus diferents àmbits: la docència, la investigació i la gestió. Avui dia, el factor clau ja no és la dotació de mitjans i l’accés a la tecnologia, sinó tenir els coneixements i les destreses suficients per a fer un ús efectiu, autònom, creatiu i crític d’aquesta tecnologia. Ens cal, per tant, disposar d’una estratègia clara i engegar els processos necessaris per a formar una comunitat universitària digitalment competent.

El Pla UJI digital, en línia amb el Pla d’Acció de Govern 2019-2022, pretén guiar i promoure el procés de transformació digital de la Universitat Jaume I en totes les seues missions (la formació inicial i permanent, la investigació i creació de coneixement i la seua difusió entre tots els sectors socials), amb especial èmfasi en els aspectes formatius.

Aquest Pla, tot i haver estat dissenyat amb una clara voluntat prospectiva i internacional, està especialment centrat en les característiques concretes i problemàtiques actuals de l’UJI. De fet, hi ha temes que, tot i ser rellevants, només s’han abordat de manera tangencial. No obstant això, es tracta d’un document viu. A més de la seua implementació i seguiment, requerirà processos de retroacció i revisió permanent, tenint en compte que es tracta d’una temàtica en constant evolució.


Pla UJI digital