UJI

Catàleg de serveis per a la formació digital docent del PDI

Última modificació: 07/07/2020 | Font: Comissionat de la Rectora

El perfeccionament de la competència digital del professorat permet traure el màxim profit a les potencialitats de les tecnologies en els processos formatius. També en situacions de docència no presencial o en línia, com la generada per l'emergència sanitària de la COVID-19.

Aquest catàleg proporciona un recull dels diferents serveis de suport per a la formació digital docent del professorat, d'acord amb el Pla UJI Digital i el Pla de Formació Docent del Professorat de l'UJI.