Cursos de formació digital

25/01/2021 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Pla de Formació Docent del Professorat de l'UJI, en línia amb el Pla UJI Digital, destaca la necessitat d’apostar per la implementació i adaptació del Marc europeu per a la competència digital del professorat (DigCompEdu). Un marc pensat no només en relació amb les habilitats tecnològiques del professorat, sinó amb totes aquelles competències necessàries per a fer front als reptes de la societat digital actual.

D'acord amb açò, i per tal de donar resposta a la situació generada per l'emergència sanitària de la COVID-19, es preveu la realització dels següents cursos. En les properes setmanes s'anirà ampliant la informació:

FEBRER - MARÇ 2021

MAIG - JULIOL 2020

SETEMBRE - OCTUBRE 2020