Eix 3: Investigació i transferència digital

26/03/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les tecnologies digitals han transformat també l’àmbit de la investigació. D’una banda, han canviat com es genera el coneixement, és a dir, com es realitza la investigació, amb noves eines i procediments com, per exemple, la revolució de les dades i la intel·ligència artificial. També com es comuniquen i col·laboren els investigadors i investigadores arreu del món. La tecnologia ha permès estrènyer la connexió de la recerca amb la societat, que afavoreix una investigació més democràtica, participativa i arrelada a les necessitats de la ciutadania. Iniciatives com la ciència ciutadana, on les tecnologies tenen un paper clau, permeten la participació de persones que no es dediquen professionalment a la ciència en la generació de coneixement científic. També la divulgació científica s’ha vist ampliada amb les possibilitats dels mitjans multimèdia i les xarxes socials, i arriba d’una manera més senzilla i pròxima cada vegada a més gent.

D’altra banda, les TIC han incidit en la millora de la gestió i visibilització de la producció científica, així com en la transferència dels resultats de la investigació. Cada vegada és més freqüent que les universitats destinen recursos a l’anàlisi i la gestió de la seua producció científica així com a la millora de la visibilitat i l’impacte científic de la seua recerca. Així mateix, la gestió de la identitat digital científica o la publicació en obert són temes prioritaris en l’àmbit internacional.

La Universitat Jaume I compta amb diferents serveis i unitats encarregats de dur a terme aquestes tasques, així com del projecte de Cultura Científica i Ciència Ciutadana que pretén afavorir la divulgació de la ciència. En línia amb aquests objectius, i per a promoure una ciència més oberta, participativa, global, col·laborativa, creativa i pròxima a la societat, aprofitant les possibilitats de les tecnologies, es preveuen les següents accions.


Accions:

11. Desenvolupament d’accions de ciència ciutadana per a enfortir la relació del personal investigador amb iniciatives de recerca que tinguen una gran interacció amb l’entorn local i que arrepleguen la col·laboració de la societat.

12. Promoció d’accions de divulgació científica que aprofiten les possibilitats de les eines i ecosistemes digitals.

13. Desenvolupament de la Unitat de Bibliometria/Observatori de Recerca per a l’anàlisi dels indicadors i les dades bibliomètriques.

14. Formació, conscienciació i difusió de la publicació en obert potenciant l’eina de repositori de l’UJI.

15. Formació i suport al personal investigador i als grups de recerca en la creació de la seua pròpia identitat digital.

16. Creació d’un punt d’entrada a la informació de recerca i innovació de manera més visual i atractiva, orientat a usuaris i usuàries externs.