Metodologia i disseny del Pla UJI digital

27/03/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El disseny del Pla UJI digital s’ha realitzat mitjançant l’anàlisi de tendències internacionals i amb la participació de la comunitat universitària.

En una primera fase es van analitzar els models i plans estratègics de transformació digital de nombroses universitats de l’àmbit estatal i internacional. A partir d’aquesta anàlisi, i d’acord amb el model DigComOrg1, proposat pel Joint Research Centre de la Comissió Europea, es van definir els següents eixos: (1) Competència digital, tema principal i transversal d’aquest Pla; (2) Educació digital i en línia; (3) Investigació i transferència digital; i (4) Processos i serveis digitals.

Per a analitzar aquests eixos, en una segona fase desenvolupada al llarg de 2019, es van realitzar quatre sessions de treball, obertes a tota la comunitat universitària, i que aplegaren persones expertes i agents clau de la universitat. Després de la presentació de les sessions, presidides per la rectora i el seu Consell de Direcció, es presentaven experiències d’altres institucions. Seguidament, i en grups reduïts, es va analitzar la situació de l’UJI en cadascuna de les temàtiques i es proposaven accions concretes de millora. En total, van participar en les sessions més d’un centenar de participants entre estudiantat, personal d’administració i serveis (PAS) i personal docent i investigador (PDI), dels diferents centres i serveis i amb diferents tipus de responsabilitats.

Finalment, i en una tercera fase, es van examinar, categoritzar i precisar les accions sorgides en l’etapa anterior, i es van validar i contrastar amb les persones participants.