Delegat de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet

31/10/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Francesc Esteve Mon (CV)

Competències

  • Coordinar els programes d’innovació educativa i d’ús de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
  • Coordinar, impulsar i gestionar les ajudes i premis de millora i innovació educativa de l’UJI.
  • Coordinar el programa de formació docent del professorat.
  • Coordinar la comunicació interna i externa de la Universitat.
  • Coordinar el portal web.
  • Dirigir el Gabinet del Rectorat.
  • Coordinar les activitats en les quals participe la rectora i les relacions de la rectora amb els mitjans de comunicació.

Serveis dependents

Comissions

 

Delegació de la Rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9017
Adreça electrònica: deltdc@uji.es 
Mastodon: @DELTDC

Persona de contacte: Pedro Calvo Sánchez

Informació proporcionada per: Secretaria General