L’impuls digital: una aposta de la Universitat Jaume I

19/02/2019 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Eva Alcón
Rectora de la Universitat Jaume I

Article publicat en El Periódico Mediterráneo, 27/1/2019.

Des de la seua creació, la Universitat Jaume I ha sigut una institució a l'avantguarda en l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Resulta oportú recordar que a l’UJI es va instal·lar el primer servidor i cercador web d'Espanya. També va ser una de les primeres universitats a oferir un compte de correu electrònic institucional a tot l'estudiantat, va adoptar un entorn d’Aula Virtual, o va impulsar l’administració electrònica, entre altres.

Al llarg d’aquests anys també s'han digitalitzat progressivament molts processos i procediments a fi que l'UJI complisca la seua missió com a universitat pública utilitzant les eines del nostre temps. I és que, en els últims anys, l'impacte social de la tecnologia ha sigut espectacular: les TIC han canviat la nostra vida privada, com ens informem o ens comuniquem amb familiars i amics, i també han tingut un gran impacte en les empreses i les institucions. Les tecnologies han revolucionat sectors productius sencers, creant, destruint i transformant llocs de treball, canviant com ens relacionem amb l'administració pública o els mateixos processos de participació ciutadana. Avui, ningú dubta que per a viure, treballar i ser un ciutadà o ciutadana del nostre temps és necessari ser “competent digital”.

Igualment, moltes empreses i institucions s'enfronten amb un greu problema: la societat ha canviat i les persones esperen una altra manera d'accedir als seus productes i serveis i, per tant, o es transformen o, possiblement, desapareixeran a curt o mitjà termini. Alguns sectors productius han vist desaparèixer en pocs anys els gegants empresarials que dominaven el mercat davant nous jugadors, més dinàmics, que sí que van comprendre el potencial de les TIC. Aquests processos no han estat exempts de conflictes i contradiccions. Tots coneixem les condicions de treball d'empreses “triomfadores” en la batalla digital o la complicada coexistència de formes tradicionals i digitals en la producció i distribució de béns i serveis.

L'administració pública tampoc ha estat aliena a aquests canvis i avui podem realitzar multitud de tràmits i procediments des dels nostres telèfons mòbils i ordinadors, afavorint el que podríem anomenar una nova “ciutadania digital”. Aquesta ciutadania digital l’entenem com l’exercici dels drets i deures i la capacitat de respondre als nous reptes que planteja la societat digital. Per posar un parell d’exemples, el repte és com podem respondre a un món de “fake news” i xarxes socials, o com podem defensar una visió humanitzada de la societat en un món cada vegada més gestionat per màquines i algoritmes.

Pel que fa a la Universitat Jaume I, estem ben posicionats per a afrontar el “repte digital” i continuar complint la nostra finalitat com a universitat pública. Però també sabem que sempre podem millorar. Per a això, acabem d’impulsar el disseny del nou pla UJI Digital. Els seus objectius són: en primer lloc, analitzar de manera participativa el nivell de maduresa i competència digital de la Universitat; en segon lloc, proposar un pla d'accions formatives per als diferents col·lectius (professorat, personal d’administració i serveis, estudiantat); en tercer lloc, conscienciar la comunitat universitària sobre la importància de l'impuls digital; i finalment, desenvolupar accions de prospectiva en matèria de tecnologia educativa, com la projecció sense fils amb dispositius mòbils, que acabem de llançar.

Al llarg de l’any 2019 l'UJI també acollirà diferents esdeveniments on la comunitat universitària i experts i expertes nacionals i internacionals reflexionaran sobre una sèrie d'eixos d'actuació (formació en línia i blended learning, investigació en xarxa, i gestió i serveis digitals). Això ens permetrà arribar a la transformació digital de la Universitat en un horitzó de futur. 

Tot això ho farem perquè pensem que l’impuls digital no és una qüestió que afecta únicament la dotació d'infraestructures i serveis, sinó que afecta de manera transversal  tota la Universitat i la seua pròpia missió. L’impuls digital ha de facilitar que la Universitat s’òbriga al món i done resposta a les necessitats d'una societat que és complexa i canviant. Al mateix temps, ens ha de permetre seguir sent un espai d’innovació per al sistema productiu i prestar servei d’una manera innovadora a la societat que l’envolta.