panoramica UJI

El Consell Social de l’UJI convoca els premis a la Investigació, a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i a l’Excel·lència Docent Universitària

01/10/2018 | SCP

El Consell Social de la Universitat Jaume I ha convocat la XX edició del Premi d'Investigació, la XI edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i la X edició dels premis a l’Excel·lència Docent Universitària. En les tres convocatòries, el termini de presentació acaba el 31 d’octubre de 2018 i les propostes s’han de presentar al Registre General, preferentment utilitzant el registre electrònic (http://www.uji.es/seu/).

El Premi d'Investigació té per objectiu estimular l’activitat investigadora i evidenciar la importància de fer arribar els avanços científics a la societat incentivant la transferència dels resultats, així com reconèixer el personal, grups, departaments i instituts d’investigació que es distingeixen especialment per la generació, desenvolupament i transmissió del coneixement. Les candidatures conjuntes (departaments, grups o instituts) han de tenir una trajectòria investigadora de més de huit anys i el personal investigador que presente una candidatura individual ha de tenir una trajectòria investigadora posterior al doctorat d'almenys dotze anys i estar avalada per un grup, departament o grup de professorat. Dotat amb 6.000 euros, el premi valora la consecució de contractes i col·laboracions amb empreses i institucions, aportacions i recursos obtinguts, les estades d’investigació en institucions i empreses relacionades amb la transferència de tecnologia o l’impacte científic i la repercussió social de la investigació.

D’altra banda, el Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil té el propòsit de fomentar la iniciativa empresarial i l’esperit emprenedor de l’estudiantat universitari que estiga cursant estudis o que haja finalitzat en els últims cinc anys i que haja materialitzat un projecte de caràcter empresarial tant individual com col·lectiu. Dotat amb 6.000 euros i una vinculació virtual gratuïta de sis mesos al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial (Espaitec), el premi valora aspectes dels projectes com ara el grau d’execució real, la innovació, la viabilitat tècnica, comercial i economicofinancera, el potencial de creixement, el nivell d’implicació de les persones emprenedores o els beneficis socials i mediambientals.

Per últim, els premis a l’Excel·lència Docent Universitària corresponents al curs acadèmic 2017/2018 tenen com a objectiu fomentar la qualitat de l’ensenyament valorant, entre altres mèrits, l’avaluació de l’activitat docent del professorat, la productivitat de caràcter docent: llibres, capítols de llibres, articles i ponències, la docència en llengua anglesa, incloent-hi la docència en universitats estrangeres, la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en la docència, la participació en cursos de formació docent, la direcció i participació en projectes de millora educativa o la direcció de tesis doctorals. Es convoquen quatre premis, un per cada centre de l’UJI, dotats amb 2.000 euros cadascun.

El Consell Social, màxim òrgan de representació de la societat en la Universitat Jaume I, està concebut perquè l’UJI tinga present la problemàtica real de la societat castellonenca i perquè l’entorn social conega les necessitats, potencialitats de desenvolupament i progrés que li ofereix la Universitat.

Les bases dels premis poden consultar-se en: 

Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

Premi d'Investigació

Premis a l’Excel·lència Docent Universitària

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16